Facebook'ta Paylas  

687 KHK PRİM TEŞVİKİNDE ŞARTLAR KOLAYLAŞTIRILDI


 04/04/2017 Tarihinde yayınlanan 2017/17 sayılı genelge ile: 2017/10 sayılı Genelgenin “2- 4447 Sayılı Kanunun  Geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul  ve esaslar” başlıklı maddesinin (c) bendi  İşe giriş tarihi ititbariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi, “ şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni genelgeyle son üç ay içinde 10 güne kadar çalışması olanlar da teşvik kapsamına alındı.

ÖRNEK: 12/4/2017 tarihinde işe alınan bir sigortalının 2017/Ocak, Şubat ve Mart aylarında;

- Toplam 10 gün veya altında bildiriminin olması halinde 687 KHK teşvikinden yararlanılabilecek,

- Toplam 11 gün veya üstünde sigortasının olması halinde 687 KHK teşvikinden yararlanılamayacaktır.