Facebook'ta Paylas  

Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.


 KONU Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırılmıştır

Sacit ÇULHA
Adana SMMMO