Facebook'ta Paylas  

YEMEK FİŞİ PRİM ÖDEMESİNE TABİ Mİ?


Büyük işyerleri genelde işçilerine işyerindeki yemekhanelerinde yemek hizmetini vermektedir. Bunların bir kısmı, kendi personelleri ile yemek hizmetini sağlarken bir kısmı da dışarıdan fatura karşılığında başka bir firmadan yemek hizmeti satın almak suretiyle personellerine yine işyeri yemekhanesinde yemek hizmeti sunmaktadır. Bu imkanı olmayan daha çok küçük işletmeler ise ya yemek hizmeti verememekte yada nakit veya Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart gibi fişlerle personellerinin yemek ihtiyaçlarını sağlamaktadırlar. Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart gibi yemek fişleri, çoğu zaman  işletme dışında görevli olan personellere verilerek işçilerin yemek ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır.
İşverenler tarafından personellerine nakit olarak verilen yemek paraları sigorta primine esas kazanca dahildir. Yani işçilere yemek parası olarak yapılan nakit ödemeye denk gelen kısmın sigorta primini işveren SGK ya ödemek zorundadır.  Tartışma tamda burada çıkmaktadır. Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart gibi yemek fişleri nakit ödeme gibi değerlendirilip prime tabi mi tutulmalı yoksa ayni ödeme gibi değerlendirilip prime tabi olmadığı yönünde değerlendirme mi yapılmalı konusu işveren nezdinde tereddütlere neden olmaktadır.

Aslında Kanunda ve  ikincil mevzuatlarda uygulamanın ne şekilde olacağı belirtilmemesine rağmen SGK Başkanlığı tarafından bu konudaki bir soruya verilen cevapta Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart aracılığıyla yapılan yemek ücreti ödemelerinin sigorta primine tabi olmadığı net bir şekilde ifade edilmiştir.

Hal böyle iken bu konuda piyasada yaşanan tereddüt bir SGK müfettişinin Başkanlık Makamına sunduğu görüş öneri raporunda yemek fişlerinin nakit ödeme gibi değerlendirilip sigorta primine tabi tutulması yönündeki görüşüdür. Müfettiş raporu başkanlık makamına sunulmuş ve makam ilk görüşünü değiştirmeden yemek fişlerinin ayni ödeme gibi değerlendirilmesi ve sigorta prime tabi tutulmaması yönündeki görüşünü değiştirmemiştir. Kısacası işverenler tarafından personellerine verilen Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart v.b yemek fişleri sigorta primine tabi değildir.

SORU;

Mustafa bey,  Şuan  bir  firmada makine mühendisi olarak çalışmaktayım. Ayrıca  maden  mühendisiyim ve  C  Sınıfı  İş Güvenliği  Uzmanıyım.  Faklı  bir  şirkete  maden yada iş güvenliği mühendisliği diplomamı  kiralamak  istiyorum. Toplamda  burada  aylık 180  saat çalışıyorum.  Farklı bir yerde çalışsam beni sigortalı  gösterseler  sorun olur mu?  Sedat  Mirboğa

CEVAP:

Sedat Bey; 

  SGK mevzuatına göre aynı anda birden fazla işyerinde çalışmak mümkündür.
Aynı ay içinde çalıştığınız farklı işyerlerinden SGK ya ayrı ayrı bildirim yapılır ve sizin kütüğünüze işlenir.
Ancak siz çalışmaktan değil diplomanın kiralanmasından bahsediyorsunuz. SGK mevzuatına göre sigortalılık fiili çalışmayla olmaktadır. Diploma kiralamak suretiyle sigortalılığın tesisi mümkün değildir ve tespiti halinde "sahte sigortalılık" işlemi yapılır  İşverenle yaptığınız iş sözleşmesinde aykırı bir düzenleme yoksa birden fazla işyerinde çalışmanızda ve sigortalı olmanızda bir sakınca bulunmamaktadır. İş sözleşmenizde başka işyerinde çalışamayacağınız yönünde bir düzenleme varsa bu iş akdinizin feshi için neden olabilir.

Mustafa KESKİN
20.03.2017