Facebook'ta Paylas  

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ VE DEVLETİN OLUMLU YAKLAŞIMI


 Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, TOOB Ekonomi Şurasında, Ülkemizin önde gelen sanayicilerinin huzurunda istihdam seferberliği başlattığını ilan etti. İş dünyasının saygın ve önemli aktörleri de ekonomik olarak zor bir süreçten geçmelerine rağmen bu isteğe olumlu olarak cevap verdiler. Hatta şuranın yapıldığı salonda herkesin huzurunda taahhütlerini dile getirenler bile oldu. İş adamlarının bu olumlu tepkisi  zor zamanlarımızda nasıl fedakarlıklarda bulunabildiğimize güzel bir örnek bence. İş dünyası aslında bu seferberliğe katılmakla, hem dünyanın içinde bulunduğu ekonomik daralma hem de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkemiz ve milletimiz için bizde elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyoruz haykırışında bulundu.

Bu defa devlet iş adamlarından fedakarlık isterken kendisi de bazı fedakarlıklarda bulundu. Bence bu anlamlı bir tavır. Yani devlet sadece fedakarlığı iş adamlarından istemiyor, kendisi de üzerine düşeni yapıyor. Onun için bu seferberliğin anlamlı ve amaca hizmet edeceğini düşünüyorum.

Devlet, istihdam seferberliği  ilanından hemen sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile istihdamı teşvik paketini de açıkladı. KHK ile açıklanan istihdam teşviki bundan önceki teşviklerden daha kolay şartları taşıması açısından da önemli.

Verilecek teşvik öncelikle özel sektör işverenleri tarafından  İş-Kur' a kayıtlı işsizler arasından işe alınan, işe alındıkları tarihten önceki üç ayda  işsiz olan işçileri kapsıyor. Yeni alınan işçinin teşvikten yararlanabilmesi için yukarıdaki şartların yanında  2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları da gerekiyor. Özel sektör tarafından  2016 yılı Aralık ayında çalıştırdığı işçi sayısına ilave olarak işe alınan, işçinin ise işe alındığı tarihten önceki üç ayda işsiz olması halinde yeni işçi için, işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017  tarihine kadar geçerli olmak üzere istihdam teşvikinden faydalanılacaktır. Bu teşvik, süreli bir teşvik olup 01.02.2017 tarihi ile 31.12 2017 tarihi arasında işe alınan ve yazımda bahsettiğim diğer şartları da taşıyan işçileri kapsamaktadır. Yine bu süreler içinde alınan işçiler için 31.12 2017 tarihine kadar bu teşvikten yararlanılabilecektir.

 Bu teşvik uygulamasında,  daha öncekilerin aksine işverenlerin SGK' ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primler kapsama alınmıştır. İşverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeleri, kayıt dışı yada sahte sigortalı çalıştırmamaları gerekmektedir. Bunun dışında işverenin teşvikten yararlanabilmesi için SGK' ya borcunun olmaması, eğer varsa  da yapılandırmış  olması şarttır.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamazlar.

Bu teşvik uygulaması, asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmını da kapsama almakla, bir ilki bünyesinde barındırmaktadır.  Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisi de teşvik kapsamında olduğundan  beyan edilmez ve ödenmez.

Söz konusu teşvikten emekli çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar için yararlanılamaz.

Mustafa KESKiN / 28.02.2017