Facebook'ta Paylas  

İŞVERENE KÖTÜ, İŞÇİYE İYİ HABER;


Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı ve işverenlerden prim alırken sigortalının çalışması karşılığı aldığı ücreti dikkate almaktadır. Sigortalının aldığı ücret ise İş Kanununa göre asgari ücretten az olamaz. Bu bilgi ışığında sigortalı priminin hesabımda en az asgari ücretin brütü üzerinden prim hesabı yapılırken, SGK tarafından prim alınacak en yüksek kazancın hesabında ise asgari ücretin brütünün 6.5 katı dikkate alınarak  prim hesabı yapılmaktaydı. Eğer sigortalının aldığı ücret asgari ücretin 6.5 katından fazla ise aşan kısım üzerinden prim alınmamaktaydı. Bu durum işveren açısından olumlu algılanmakta iken işçi ve SGK açısından olumsuzluk olarak kabul edilmekteydi. Ülkemizde asgari ücretin brütünün 6.5 katını aşan miktarda ücret alan sigortalıların sayısı yaklaşık 250.000 kişiyi bulmaktadır. SGK, prim miktarını arttırmak için kanun değişikliğine giderek sigorta primine esas kazancın tavanının hesabında dikkate alınan asgari ücretin brütünün 6.5 katını, 7.5 katına çıkardı. Değişiklik 01.01.2017 tarihinde uygulamaya başlandı. Ocak/2017 ayının prim belgeleri 23 Şubat 2017 tarihine kadar SGK' ya verileceğinden, aldıkları  ücretler  tavanı aşan sigortalıları çalıştıran işverenler, yapılan bu değişikliği esas alarak SGK' ya bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Yapılan bu değişiklikle SGK, prim aldığı ücret miktarını arttırmış olacağından aldığı primler de artacaktır. İşverenle yaptıkları sözleşme gereğince aldıkları ücretlerini net miktar üzerinden anlaşan işçileri bu değişiklikten olumsuz etkilemeyecek olup işverenden aldıkları ücretleri aynen almaya devam edeceklerdir. Ancak ücretlerini brüt ücret üzerinden anlaşan sigortalıların işverenden aldıkları ücrette kısmi bir azalma olacaktır. Bunun yanında yapılan bu değişiklik ile işçiler emekli olduklarında emekli maaşlarında bir artış olacaktır. Yani yapılan bu değişlik ile SGK ve sigortalılar kazançlı çıkarken işverenler yapılan bu değişlikten olumsuz etkilenecektir.
S ORU;
Mustafa bey merhaba,
Ben sizin  "YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN İADESİ" başlıklı bir yazınızı okudum.  Ben sizin doktor örneğinde verdiğiniz gibi, aynı zamanda birden fazla işyerinde SSK' lı olarak görev yaptım. 60 ay civarında bir fazladan primim var. Bunun bir kısmı asgari ücret, bir kısmı daha yüksek rakamlardan oluşmakta. Ben şimdi bu fazladan yatan primi geri almak istiyorum. 
1-Bunu nasıl yapmalıyım. 
2- Bana ödenecek parayı nasıl hesaplayabilirim. 
Saygılar. Cem Alıç

CEVAP:
Cem Bey;
Okuduğunuz yazımdaki konu ve örnek tam size uygun değildir. Bir kişi birden fazla işyerinde hizmet akdine tabi olarak çalışabilir (SSK,4/A)  ve çalıştıran işveren sigortalının bildirimini ve prim ödemesini SGK' ya yapmak zorundadır. Yapmaması halinde kanuna muhalefet etmiş olur. Oysa örneğimizde Emekli Sanığına(4/C) tabi olan bir kişinin aynı zamanda SSK(4/A) kapsamındaki çalışması örneklendirilmişti. Sizin tüm çalışmanız SSK(4/A) kapsamında geçtiği için siz bu örneğe tam uymuyorsunuz.
Ancak sizin de yersiz olmasa bile prim iade alma hakkınız bulunmaktadır. Bunun için çalıştığınız işverenler tarafından bildirilen ücretlerin toplamının aylık asgari ücretin 6.5 katını (01.01.2017 tarihinden önce olduğu için) geçiyor olması gerekmektedir. Yanında çalıştığınız işverenlerin bildirdiği ücretlerin toplamı aylık asgari ücretin 6.5 katını geçmiş ise geçen kısım için adınıza ödenen sigorta primini SGK' dan iade isteyebilirsiniz. SGK' ya bir dilekçe ile müracaat etmeniz yeterli olacaktır. Size ödenecek para prime esas kazancınızın üst sınırını (yani asgari ücretin 6.5 katını) aşan kısmın  %14 ü kadar olacaktır.

Mustafa KESKİN 13.02.2017