Facebook'ta Paylas  

TEKNİK OKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTALILIĞI


 Hem 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hem de  SGK  Kanununda  9/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklikle; mesleki ve teknik okullarda okuyup da işletmelerde tatbiki mahiyette eğitim gören öğrenciler de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden  sigortalı sayılmıştır. Teknik liselerin 10,11 ve 12. sınıfında okuyup aynı zamanda işletmelerde tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,  iş kazası meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı yapılacaklardır. Bunların işvereni  eğitim gördükleri okul müdürlükleridir. Eğitim görülen kurum tarafından tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, SGK ya sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilecek ve tescilleri yapılacaktır. Söz konusu öğrencilerin tamamının iş kazası meslek hastalığı yönünden zorunlu olarak sigortalı yapılmasına karşın yine bu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası yönünden sigortalı yaptırılması için bir şart ortaya konmuştur. O da bu öğrencilerin eğer anne yada babaları üzerinden sağlık hizmeti almaları söz konusu değilse yine okulları tarafından Genel Sağlık Sigortaları da yapılacaktır. Anne yada babaları üzerinden sağlık hizmeti alan yani bakmakla yükümlü olunan öğrenciler için işveren konumundaki okullar tarafından Genel Sağlık Sigortası yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Mesleki ve teknik eğitim sırasında tatbiki mahiyette  eğitim alacak öğrencilerin işe giriş bildirgesinin ise tamamlayıcı eğitime ya da alan eğitimine başlamadan önce okullar tarafından SGK ya  e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Okul müdürlüklerinin SGK ya bildirilen öğrencilerin aralık ayından itibaren aylık prim ve hizmet belgesi ile primlerini de SGK ya bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin prime esas kazançları asgari ücretin yüzde ellisi olarak belirlenmiştir.

 Tatbiki mahiyette eğitim gören öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı bildirilmek zorundadır ve bu öğrenciler için ödenecek prim miktarı sigorta primine esas kazançlarının %1 dir. Anne babaları üzerinden sağlık hizmeti almayan yani bakmakla yükümlü olunmayan öğrenciler için ayriyeten yine prime esas kazançlarının %5 i oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödenecektir.

Okul idareleri söz konusu öğrencilerin; işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet bildirgesi ile iş kazası olması durumunda iş kazası bildirimlerini Kanunda belirtilen sürelerde yapmamaları halinde idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

Daha önceki bir çok yazımızda da belirttiğimiz gibi meslek lisesi öğrencileri hakkında sadece  iş kazası meslek hastalığı, hastalık ve genel sağlık sigortası primi ödendiğinden bu süreler emeklilik hesabında sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınmamaktadır.

SORU;

Mustafa Bey; 06.02.2003 yılında stajdan dolayı SSK başlangıcım var. Tüm sigorta kolları yönünden prim yatırılan yıl 2005 yılıdır. Emekli olurken hangi tarih baz alınır. Ertürk Rüzgar.

CEVAP;

Ertürk Bey;

Maalesef staj sigortalılığı başlangıç süresi emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Sebebi de bu sürelerde sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin ödenmiş olması, yaşlılık sigortası primlerinin ödenmiyor olmasıdır. Onun için sizin emeklilik hesabınızda 2005 yılındaki işe girişiniz dikkate alınacaktır.

Mustafa KESKİN
23.01.2017