Facebook'ta Paylas  

ADANA SMMM ODASI YÖNETİM KURULUNDAN ASGAİ ÜCRET TARİFESİ HK.


SAYIN ÜYEMİZ

2011 Yılı Asgari Ücret Tarifesi, 3568 Sayılı Yasamızın İlgili hükümleri gereği Odalardan gelen öneriler dikkate alınarak YMM ve SMMM Odaları temsilcilerinden oluşan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından hazırlanarak, Türmob tarafından 13.12.2010 tarih ve 28296 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığı na gönderilmiştir.

Ancak, bugüne kadar Maliye Bakanlığı tarafından 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmamıştır.

 02 Ocak 1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.bendi

“Tarife, her yıl odalarca yeniden düzenlenip Geçici Kurula yollanır. Geçici Kurul, takvim yılının son ayında bir sonraki yıl uygulanacak tarifeyi ilan eder. Yeni tarife kesinleşinceye kadar eski tarife uygulanır ”demektedir.
 
Dolayısı ile Maliye Bakanlığı tarafından en son 2009 yılında yayınlanan ve 2010 yılı için güncellenen ücret tarifesinin 2011 de de uygulanması yönetmelik gereğidir.

Bilgilerinize rica olunur.

ODA YÖNETİM KURULU