Facebook'ta Paylas  

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE YANSIMALARI


Asgari ücret tespit komisyonu, her yılın son günlerinde toplanıyor ve toplumumuzun çoğunu ilgilendiren asgari ücreti belirliyor. Bu yılda komisyon toplandı ve 2017 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna açıkladı. Bu yıl için de tek asgari ücret belirlemesi yapılarak, asgari ücret brüt 1.777,50 TL olarak belirlendi. Bekar çalışanın eline aile geçim indirimi ile birlikte en az 1.404,06 TL net ücret geçecek şekilde düzenleme yapıldı. Evli, eşi çalışmayan ve dört çocuklu bir çalışanın eline ise aile geçim indirimi ile birlikte 1.485,05 TL geçecektir. Bu düzenleme ile asgari ücretin brütü %8 artışla 1.777,50  TL ye yükseltildi.

SİGORTA PRİM MATRAHLARI DA ARTTI;

Asgari ücret yeniden  belirlenince, asgari ücrete endeksli olan prim matrahları da yeniden belirlenmiş oldu. Hem işveren hem de sigortalı üzerindeki prim yükü asgari ücret artış oranı kadar artmış oldu. Çalışanlar için asgari ücretteki değişiklik oranı kadar prim miktarlarında artış olurken, isteğe bağlı prim ödeyenler için, genel sağlık sigortası primi ödeyenler ve diğer prim ödeyenler içinde prim miktarlarında artış meydana geldi. Genel sağlık sigortalısı olanlarda artık aile içinde fert başına düşen aylık  gelirleri eğer 592,5 TL' nin üzerinde ise genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar.

AYLIK  VE GELİR ARTIŞLARI;

SGK' dan malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile gelir alanların  gelir ve aylıklarında asgari ücrete bağlı olmasa da her yılın Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere TUİK tarafından açıklanan en son temel yılı tüketici fiyat endeksindeki değişim  oranı kadar  artış meydana gelecektir. Bu yıl, Ocak ayında da bu artış tüm aylık ve gelirlere yansıtılacaktır. Bunun yanında emekli maaşlarına hükümet tarafından ayriyeten bir maaş artışı da yapılmış olacaktır.

ÖDENEK ARTIŞLARI;

Ödenek, SGK tarafından raporlu olanlara iş yapamadıkları zamanlarda ve doğum halinde kadın sigortalının çalışamadığı zamanlarda ödenmektedir. Sigortalıların  raporlu iken alacakları ödeneklerin hesabı, sigorta primine esas kazançları dikkate alınarak yapılmaktadır. Sigorta primine esas kazanç, asgari ücrete bağlı olarak arttığı için raporlu sigortalılara yapılacak ödenekte aynı oranda artacaktır.

İDARİ PARA CEZALARINDA ARTIŞ;

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında tüm idari para cezaları asgari ücretin brütüne endekslenmiştir. Bu itibarla da 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları da otomatikman artmış bulunmaktadır. İşyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet bildirgesi, v.b  verilen diğer cezaların tamamı asgari ücret artış oranı kadar artmış bulunmaktadır.

SORU;
Hocam merhaba;
İşyerimizdeki (Fabrika) çalışanlar sendikalı toplu iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmaktalar. İşe yeni aldığımız çalışanları 2 aylık deneme süresine tabi tutuyoruz.
Deneme süresi sonunda karşılıklı memnuniyetliklere göre karar vermekteyiz. Deneme süresi içerindeki çalışanı gece vardiyasında çalıştırmak doğru olur mu ? Saygılarımla. Mustafa TOSUN

CEVAP;
Mustafa Bey;
İş Kanunu gece çalışma yasağını sadece çocuk ve genç işçiler için getirmiştir. Daha önce kadın işçiler için bazı çalışma kollarında gece çalışma yasağı varken şu anda bu yasak bile kaldırılmıştır. Eğer deneme süresinde çalışan işçileriniz çocuk yada genç yaşta değilse yani 18 yaşından büyükse, gece çalışmalarında kanunen bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Mustafa KESKİN/16.01.2017