Facebook'ta Paylas  

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde; eksik gün nedeni (6-kısmi istihdam) ve (7-puantaj) olarak bildirilen 4/A sigortalıların GSS durumları.


  07/09/2016 tarihinde,29824 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı  kanunun 60 ve 63.maddelerinde; işverenin yanında çalışan 4/A sigortalısının, çalışma durumları hakkında 1 Ekim 2016 tarihinden başlamak üzere değişiklikler olmuştur. İşverenlerin yanında çalışan 4/a sigortalıların  eksik gün bildirimlerinde ;

**** İşverenin işçiyle yapmış olduğu, kısmi süreli hizmet sözleşmesinde eksik gün nedeni aylık bildirgede (6 - kısmi istihdam) bildirildiğinde,4/A lı çalışan için GSS primi  primi  çıkıyor.

Örnek:

Petrol istasyonu işvereni, Tehlikeli madde güvenlik danışmanı Ahmet beyle kısmi süreli bir iş sözleşmesi yapıyor. Petrol istasyonu işvereni, her ay SGK ya verdiği  prim hizmet belgesinde,  Ahmet beyi  10 gün çalışan gösteriyor ve eksik gün nedenine ( 6.kısmi istihdam ) yazıyor. Ahmet beyin günü 20 günden fazla olmadığından dolayı GSS dan 30 güne tamamlaması için prim ödemesi çıkıyor.                                                                          

 

**** İşveren yanında çalışan 4/A lı SSK lıyı aylık bildirgede eksik gün nedeni (7-puantaj ) bildirildiğinde ,4/A lı Çalışan için  GSS primi çıkıyor.        

Örnek:

Ayşe hanım  konfeksiyon atölyesinde kesim işi olduğu zaman işe çağrılıyor. İşverende Ayşe hanımın atölyeye  geldiği ve çalıştığı günler için puantaj düzenliyor. İşveren aylık SGK prim hizmet listesinde eksik gün nedeni ( 7-puantaj) yazıyor. Çalışan Ayşe hanım bildirilen ayda 20 gün SSK lı gözüküyor. Ayşe hanımın sigortalı gün sayısı 20 günden fazla olmadığından GSS 30 güne tamamlaması için prim ödemesi çıkıyor. 

6745 sayılı kanun çıktığında. 60 ve 63.maddeleri için. 2016/29 sayılı genelge yayınlanmış olup,2012/2 sayılı genelgenin 10.bölümündede düzeltme yapılmıştır. Bu genelgelerin izahları aşağıdadır.                                                                                                        

**** İşveren yanında, çalışan 4/a sigortalısı aylık prim ve hizmet bildirgesinde eksik gün nedeni (6-kısmi istihdam) ve (7-puantaj) olarak bildirilmişse. ay içinde prim günü 21 gün ve daha fazla ise primlerini GSS den 30 güne tamamlama zorunluluğu yoktur.   

Örnek:

Tıp merkezinde çalışan.  DR. Çağla hanımın  Tıp merkeziyle arasında kısmi süreli iş sözleşmesi bulunuyor. Tıp merkezi Dr. Çağla hanımla yapılan kısmi süreli iş sözleşmesine göre  ayda 21 gün SSK lı  çalıştığını kuruma bildiriyor. Eksik gün nedenine ( 6-kısmi istihdam ) yazıyor. Çalışan sigortalının ay içinde primi 20 günden fazla olduğundan GSS gününü 30 güne tamamlamasına gerek yoktur.

****** İşveren yanında çalışan. 4/a sigortalısı günü 20 gün veya daha az olanlar eksik günlerini 30 güne GSS den tamamlamaları gerekiyor. Bu sigortalıların bildirildiği aylık prim ve hizmet belge türü 1 , 4 , 5, 6, 13,29,30,32,33, 35,36 olanlar bu kapsama giriyorlar.        

Sigortalının durumu, bakmakla yükümlü olunan kişi ise, eksik günleri için GSS ödemesi gerekmiyor.

Örnek:

Çalışan SSK lı 20 yaşında ve öğrenci. Babası da sigortalı olarak bir yerde çalışıyor. Çalışan SSK lı öğrenci olduğu için 25 yaşına kadar babasının sağlığından faydalanabilir. 20 yaşında öğrenci olan SSK lı bakmakla yükümlü olunan kişidir.                                         

Adana SMMO
Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı

Rüçhan Hasan Bolat