Facebook'ta Paylas  

SÖZLEŞMEDE DAMGA VERGİSİ HAKKINDAKİ YAPTIRIM VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ


 ÖNEMLİ DUYURU       

Siz meslektaşlarımızın bildiği üzere 3568 sayılı meslek yasamıza bağlı çalışma usul ve esasları yönetmeliğinin 24. maddesine göre müşterinize vermiş olduğunuz hizmete karşılık sözleşme yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır.
2010 yılında vergi daireleri bizlerden sözleşmenin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geriye dönük 5 yıl için damga vergisi talep etmişlerdir.
       Bizler sözleşme yapmadığımızdan dolayı bir kısım arkadaşlarımız damga vergisi tahakkuku yaptırmamıştır. Bunun üzerine vergi daireleri disiplin yönetmeliğimizin 6. maddesinin (d) bendine göre cezalandırılmasını odamızdan talep etmektedirler.
        Gerek sizlerin cezalı tarhiyata maruz kalmamanız ve gerekse kamuoyunda müşterilerimiz karşısında hukuki olarak alacağımızı teminat altına almak için,
 
1-Meslek mensuplarımızın 2011 yılı kapsayacak şekilde sözleşme yapmaları,
   (Önemli Not: Sözleşmenin 1 nüsha yapılması gerekmektedir.)
 
2- Yapılan sözleşmede tanzim tarihi en geç ocak ayı sonu olarak düzenlenmesi,
 
3-Bununla ilgili en geç 15 gün içinde DAMGA VERGİSİ için kendi vergi dairelerimize, aşağıdaki örnek bir dilekçe ile müracaatla DAMGA VERGİSİ tahakkuk yaptırılması gerekmektedir.
 
4- Disiplin Kurulunun istemesi halinde bu tahakkukların ibraz edilmesi ileride zor durumla karşılaşmamamız hepimizin menfaatine olacağı inancındayız.
 
 
        Sizlerin bu konunun yararınıza olacağını düşünüyor ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                          
                                                                               AHMET COŞAR
                                                             YÖNETİM KURULU ODA BAŞKANI