Facebook'ta Paylas  

STAJERLERİN MAĞDURİYETİ DEVAM EDİYOR


 Stajyer olarak çalışıp sigorta numarası almış olanların yaşadığı mağduriyeti daha önceki yazılarıma konu yapmıştım. Hatta göreve yeni gelen Bakanlarımızı bu konuda bilgilendirmek adına bize gelen okuyucu taleplerini kendilerine bu köşeden aktarmış, bu sorunun halli için önerilerde bulunmuştum. O tarihten bu yana sorunun çözümü ile ilgili hiç bir yol kat edilmedi. Ancak bu konudaki mağdur tarafların talepleri aynı canlılıkla devam ediyor. Her yeni gelen Bakana konunun tekrar hatırlatılması için bizleri soru yağmuruna tutuyorlar. 

Malum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız değişti ve yeni bakan görevine başladı. Hal böyle olunca stajyerlere borçlanma hakkının verilmesi taleplerinin yeniden gündeme getirilmesi istemleri arttı. Okuyucularımı kırmamak adına daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz bu konuyu yine gündeme getiriyorum.

Mevcut Hükümet  özelliklede 2006 yılından sonra sosyal güvenlik alanında çok önemli düzenlemelere imza attı. Şu an uygulamada olan Kanunla, borçlanılacak sürelerde  sigortalıların ya da vatandaşların lehine olacak düzenlemeler yapıldı. Hatta daha önceki uygulama Kanunlarında olmayan bazı borçlanma hakları ilk defa bu Kanunla verildi. Örneğin; Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık öğrenimi süreleri,  sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, yeni yasa ile borçlanılacak süreler kapsamına alındı. Hal böyle olunca Kanun koyucu çıraklar ile stajyer öğrencilerin staj sürelerini borçlanma kapsamında değerlendirmediğinden Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı davranılarak çıraklar ve stajyer öğrenciler aleyhine bir düzenleme ortaya çıkmış oldu. Bu adaletsizliğin adaletli bir yapıya kavuşması için çıraklara ve stajyer öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigortalı oldukları süreler için, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında borçlanma hakkı verilmelidir. Bu hakkın verilmesi halinde geriye doğru staj sürelerini borçlanan sigortalıların sigorta başlama tarihleri staja başlama tarihleri olacak ve bu konuda dertli olan sigortalılarımızın ve okurlarımızın dertleri ortadan kalkacaktır. Bu düzenlemeyi yapan, adaletsiz ve eşitlik ilkesine uymayan uygulamayı ortadan kaldırmakla çok büyük dua alacaktır. Ülkemiz de bu konuda mağdur olan birçok kişi bulunmaktadır.

Hükümetin  bu düzenlemeyi hayata geçirilmek istemesi halinde bürokrasi ayak direyecek ve bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda karşı karşıya kalacağımız maliyeti ileri sürecektir. Hem ülkemizi hesaplanamayan bir maliyetle karşı karşıya bırakmamak hem de seçim meydanlarında verilen sözün yerine getirilmesi için, bu sürelerinde askerlik borçlanmasına benzer şekilde borçlandırılmasının ikinci bir çözüm olarak düşünülmesinde yarar olduğunu düşünüyorum.

SORU;                                                                                                                                  Mustafa bey, hükümete bir öneri niteliğindeki yazınızı okudum.  Sizlere çok teşekkür  ederim. Gerçekten bizler çok mağduruz,  sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Daha neler yapabiliriz bu konuda da desteğinizi  bekliyoruz. Saygılarımla, Hakan Dinçer

CEVAP;

Hakan Bey;

Bu köşeden mağdurların sesi olmaya çalışıyorum. Bu konuyu gerçekten hak ettiğinizi düşündüğüm için hep gündemde tutuyorum ve tutmaya devam edeceğim. Sizlerde her yer ve fırsatta siyasetçilere ve milletvekillerine konuyu doğru anlattığınızda bir gün mutlaka bu hakkın verildiğine tanık olacağız. Çünkü siyasetçilerin toplumun bir kesiminde oluşa bir mağduriyeti uzun süre görmemezli

kten gelmeleri mümkün değildir. Bunu son zamanda yapılan yasal değişikliklerde de görüyoruz.

 

Mustafa KEKSİN - 12.1.2016