Facebook'ta Paylas  

SİGORTALILARA İLİŞKİN MESLEK KODU GİRİLMESİ HK.DUYURU


OCAK 2011 DÖNEMİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE SİGORTALILARA İLİŞKİN MESLEK KODU GİRİLMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR.

SGK tarafından resmi internet sayfasında yayınlanan 21.01.2011 tarihli duyuruya göre; Ocak 2011 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, sigortalılara ilişkin meslek kodu girişi zorunlu hale getirilmiştir.

Duyuru metni aşağıdaki gibidir:

SİGORTALI MESLEK KODLARININ GİRİŞ VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİNİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU


İşverenlerimize yönelik olarak Kurumumuzca 29/11/2010 tarihinde e-Bildirge sistemi üzerinde yapılan duyuruda;
•    Sigortalılara ilişkin meslek kodlarını, e-Bildirge ana menüde mevcut “İş-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme” ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için bir kereye mahsus olmak üzere sisteme kaydetmeleri gerektiği,
•    Söz konusu işlemlerin yapılmasının, 2010/Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden serbest alan olarak düzenlendiği,
•    Serbest alan olarak yapılan düzenlemeden gerekli verimin elde edilmemesi halinde, uygulamanın zorunlu alan haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı,
açıklanmış bulunmaktadır.

Konuya ilişkin yapılan incelemelerde, sigortalılarımıza ilişkin olarak gereksinim duyulan İş-Kur Meslek Kod bilgilerinin, işverenlerimizin büyük çoğunluğu tarafından 29/11/2010 tarihinde başlatılan uygulama ile girilmemiş olduğu anlaşıldığından, 2011/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere söz konusu alan zorunlu alan haline getirilecek olup, İşverenlerimizin , sigortalı bazında meslek kodlarına ilişkin giriş ve güncelleme işlemlerini  yapmaları gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,