Facebook'ta Paylas  

ASGARİ ÜCRET 1300 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK


 Hükümet seçim döneminde asgari ücretin 1300 TL olacağı taahhüdünde bulunmuştu ve bu taahhüdünü Ocak/2016  ayında yapılan asgari ücret tespiti ile ilgili komisyonda karara bağladı. Bu kararla birlikte tüm yurtta asgari ücret net 1300 TL olarak uygulanmaya başlandı. Ancak Ekim, Kasım, Aralık ayına gelindiğinde gelir vergisi tarifelerinden kaynaklı bir sorun ortaya çıktı ve asgari ücretin neti 1300 TL nin altında kaldı. Kamuoyunda önemli bir gündem olarak yer alan bu sorun, Maliye Bakanlığının soruna el atmasıyla  işçiler bir hak kaybı yaşamadan olumlu olarak sonuçlandırıldı. Hiç bir işçinin Ekim, Kasım, Aralık/2016 aylarında alacakları maaş 1300 TL nin altında olmayacak şeklinde mevzuat değişikliği gerçekleştirildi.

Tarife dilimlerinin değişmesi ile, aylık 1300 TL nin altına düşen işçi maaşlarındaki düşüşün telafi edilmesi için  yapılan tebliğ değişikliği sonucunda 1300 TL nin altında kalan maaş ile 1300 TL arasındaki fark aile geçim indirimine ilave edilerek  karşılanacaktır. Bu uygulamadan dolayı işveren hiç bir şekilde ek yük altına girmeyecektir. İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300 TL’nin altına düşen işçiler yararlanacaktır. Uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300  TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.İşçinin, ücret aldığı ayda işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.                Örneğin; Bekâr ve çocuksuz olan işçi (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300 TL iken dahil olduğu yeni vergi tarifesi nedeniyle 2016 yılı Ekim ayı net ücreti  1.231 TL’ye düşmüştür.  İşçi (A)' nın söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300 TL’nin altında kalan 69,91 TL' lik kısmı asgari geçim indirimine ilave edilerek ödenecektir.                                              Örneğin; Asgari ücretle çalışan işçi (B) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır ve 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.387 TL’dir. Ekim ayı net ücreti ise yeni vergi tarifesi nedeniyle 1.317  TL’ye düşmektedir. İşçi  (B), Ekim ayı net ücreti 1.300 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317  TL ödenecektir. 

SORU;

Üstadım Merhaba,

Limitet Şirketi ortağımız 47 yaşında ve 4/A' dan yeni Emekli oldu.

Şirketimizde Genel Müdür olarak çalışmaya devam etmek istiyor ve ediyor. Yüzde 75 hisse oranı var.

Bu kişi için SGK' ya bir prim ödeyecek miyiz?

SGK' ya bir bildirimde bulunacak mıyız? Saygılarımla, Ayhan KIVRAK

CEVAP;

Ayhan Bey;

Bir kişi ortağı olduğu şirketteki çalışmasından dolayı SSK(4/A) sigortalısı olmaz. Onun için şirket ortağı patron kendi şirketindeki çalışmasından dolayı SSK(4/A) sigortalısı olamayacaktır. Patron emekli olduğu için de şirket ortaklığı dolayısıyla Bağ-Kur (4/B) statüsü kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü de olmayacağından bir bildirim yapılmasına gerek yoktur. Aynı zamanda  maaşından prim kesintisi de yapılmayacaktır. Çünkü emeklilerin Bağ-Kur (4/B) kapsamındaki çalışmalarından dolayı uygulanan sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılması uygulamasına son verilmiş bulunmaktadır.

MUSTAFA KESKİN / 21.11.2016