Facebook'ta Paylas  

İŞYERLERİNDE, EŞLERİ SİGORTALI ÇALIŞAN ,İŞVERENLER


  Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişimiz çok geç olduğundan, sosyal güvenlik bilinci vatandaşlarımızda çok geç oluşmuştur. Ülkemizde 2001 yılında meydana gelen ekonomik kriz vatandaşlarımıza sosyal güvenliğin ne kadar önemli oluğunu hissettirmiştir. Mükelleflerin muhasebecilerini arayarak; BAĞ-KUR’dan nasıl emekli olabilirim ? Gerekirse geçmiş yıllarda bağ-kurlu olmam gereken yılları bağ- kura saydıralım demeleri dün gibi aklımızdadır.2001 yılında meydana gelen ekonomik krizin neticesinde; huzur evlerine anne veya babasını bırakan evlatlar, kriz sonrası anne ve babalarının emekli maaşı aile bütçesine destek olur diyerek, huzurevlerinden çıkarıp evlerine götürmüşlerdir. Vatandaşların anlaması için, yaşanan olaydan biride;1996 yılında gölcük depreminde ziraat banka sının kurduğu seyyar şubesiyle emekli maaşı olanlara yaptığı maaş ödemesidir. Alınan bu emekli maaşı hayat boyu seni kimseye muhtaç etmeyecek, hanımının ve çocuklarının yanında yaşadığın sürece itibarlı yapacaktır. Hayatın kime ne getireceğini, ne götüreceğini kimse bilemez.

Mükellefler sosyal güvenliğin öneminin fark edince, Eşlerini de sosyal güvenlik şemsiyesi altına sokmak istemişlerdir. Artık bu bilinçle mükellefler işletmelerinde eşlerini de yanlarında çalıştırmakta ve SGK’lı olarak göstermektedirler. Bu durum işveren ve çalışan eş için bazen sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır.

5510 sayılı sgk Kanununun 6.maddesinde; kimlerin sigortalı sayılmayacağını izah etmektedir.

 a bendinde; işverenin yanında çalışan ücretsiz eşinin sigortalı sayılmayacağını belirtmiştir.

 Eşinizin, işyerinizde fiili olarak çalışıp, maaş alması sigorta müfettişlerinin incelemelerinde mükellef aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Her ay sonun da muhasebe kayıtlarına alınan ücret bordrosunu, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, mutlaka 335-personele borçlar hesabını kullanmalıdırlar. Banka üzerin den eşleri adına açacakları maaş hesabına ücretini yatırarak izah nedenini yapabilirler.

ASMMMO
SOSYAL GÜVENLİK KOMİSYONU