Facebook'ta Paylas  

GİB Kamu Hizm. Standartları Ve Hizm. Env.Tablolarında Hizm. Sunumunda Değişiklik


Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Ve Hizmet Envanteri Tablolarında Hizmet Sunumunda İstenilen Belgelere İlişkin Bazı Değişiklikler Yapıldı.

2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Gelir Müdürlükleri ve Vergi Dairesi Müdürlükleri/Bağlı Vergi Daireleri Kamu Hizmet Envanteri Tablosu ile Kamu Hizmet Standartları Tablosunda yer alan hizmetlerden ;

- Sakatlık indirimi işlemlerine ilişkin başvurularda istenilen belgeler arasında sayılan Nüfus Cüzdanı Örneği ifadesinin,

- Anlaşmalı matbaa işlemlerinde,  başvuruda istenilen belgelerden olan Nüfus Cüzdan Örneği, Anlaşma Nüshası ve İkametgah Belgesi ifadeleri ile il dışında belge basımına izin verilmesine ilişkin işlemlerde istenilen belgelerden Yetki Belgesi, Kimlik Belgesi, Vergi Levhası, Son Döneme Ait KDV Tahakkuk Fişi ifadelerinin,

- Atama, açıktan atama, müşterek kararnameli atama, emeklilik, görevlendirme ve birim değişikliği, pasaport, kimlik ve harçsız pasaport alınması işlemlerinde, başvuruda istenilen belgelerden  olan Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Kimlik Fotokopisi) ve İkametgah (İkametgah İlmuhaberi) ifadelerinin,

tablo metinlerinden çıkarılması ve anılan işlemlerde istenilen belgeler arasına “Nüfus Cüzdanının Aslı (yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere)” ifadesinin eklenmesi,

Ayrıca, Veraset ve İntikal Vergisi işlemleri ile ilgili olarak, başvuruda istenilen Veraset İlamı veya Veraset İlamı Fotokopisi  belgesi ifadesinin, “Veraset ilamının aslı veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri tarafından onaylanmış veraset ilamı fotokopisi” olarak değiştirilmesi hususları Başkanlık Makamının 14.01.2011 tarihli onayı ile  uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Gelir Müdürlükleri ve Vergi Daire Müdürlükleri/Bağlı Vergi Daireleri için hazırlanan yeni hizmet envanteri ve hizmet standartları tabloları ekte yer almaktadır.

 Ekler:

Vergi Dairesi Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Envanteri Tablosu