Facebook'ta Paylas  

YÜRÜRLÜĞE GİREN AF BORÇLULARA NE SAĞLIYOR


 SGK primlerine getirilen af ile af kapsamındaki prim borcu asıllarında hiç bir şekilde indirime gidilmiyor. SGK prim asıllarının tamamını alıyor. Prim asıllarıyla birlikte  bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18 Ağustos 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı da alıyor. Anlaşılacağı üzere süresinde ödenmeyen primler için uygulanan gecikme cezası ve gecikme faizleri silindikten sonra yeniden bir değerlendirme yapılacak. Enflasyon oranları esas alınarak yapılacak yeni değerlendirme sonucu çıkan miktar ile prim asıllarının ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

İdari para cezalarında ise  idari para cezası borç asıllarının % 50’si silinecektir. Af kapsamına giren idari para cezaları 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup, 19.08.2016 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.Burada SGK, prim alacaklarından farklı olarak idari para cezalarının, ceza aslının %50 sinden vazgeçmektedir.

Yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının Af Kanununda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilmektedir. Aslı ödenmiş borcun olması halinde ise fer’i alacak nitelikteki alacakların (Gecikme cezası ve gecikme zammı ) % 60’ının, tahsilinden vazgeçilecektir.

S ORU;

Mustafa Bey;

Annemin  2011 yılının 3 ayında çalışmış olduğu işyeri çıkış vermemiş ve de bundan sonraki aylarda  pirim  3  farklı işyerleri tarafından primleri yatırılmış. Annem emekli oldu  1 yıl sonra maaşı durduruldu. 20011 yılının 3 ayı ve sonraki aylarda  kaç işyeri  yatırmışsa tamamı iptal edildi. Doğum borçlanması yapıp tekrar emekli ettik.  2 ay sonra tekrar maaşı kesildi.  Aynı aylarda  farklı işyerinin pirim yatırdığını tespit etmişler.  Tekrar doğum borçlanması yaptık.  Şuan bekliyoruz emekli olacak mı? Burada sorum geriye dönük maaşları SSK alacak mı tarafımızdan emekli müracaatına gittiğimizde sorumluluk taraflarında olduğundan araştırmaları derinden yapmadan emekli edip sonra iptal edip  geriye dönük maaş istemeleri haksızlık olur. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Tagı Çeçe

 

CEVAP:

Sayın Tagı Çeçe
SGK mevzuatına göre maalesef sigortalı, çıkışı yapılmadan emeklilik müracaatı yapamıyor. Eğer annenizin de sigorta çıkışı yapılmadan emeklilik müracaatı varsa SGK emeklilik maaşı bağlanmış olsa bile bağlanan maaşı kesip yeniden çıkışla birlikte emeklilik maaşı talep yazısı isteyecektir. Yapılan işlem hakkaniyetli olmasa bile mevzuata uygundur.
Annenizin sigortası 3 farklı işyerinden yatıyorsa aylık çalışma günü 30 günü de aşmışsa örneğin her işyerinden ayrı ayrı 20 şer gün bildiriliyorsa aylık toplam çalışma günü 60 gün olacağından bu 60 günlük çalışmanın sadece 30 günü emeklilik hesabında dikkate alınacaktır. Hesap bu şekilde yapıldıktan sonra annenizin emeklilik için gerekli olan günü borçlanmalarla birlikte yeterli geliyorsa emekliliğinde bir problem olmaz.
Ancak bundan önceki süreçte hak etmeden emekli maaşı aldığı varsayılırsa şimdiye kadar ödenen maaşlar annenizden faizsiz olarak geri alınır.(Kurum hatası olduğu için) Yoksa faizi ile geri alınırdı. SGK tarafından borç çıkarılması halinde yeni çıkan af kanunu kapsamında müracaatta bulunabilirsin.

Mustafa KESKİN / 10.10.2016