Facebook'ta Paylas  

2011 YILINDA KAMU İHALELERİNE KATILACAKSANIZ


   
  2011 YILINDA KAMU İHALELERİNE KATILACAKSANIZ

 
 Sedat ERYÜREK
ASMMMO
Danışma Meclisi Sekreteri
   2011 Yılında Kamu ihalelerine katılacak işletmelerin, 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablolarını, hazırlarken işletmenin gerçek durumunu, bilançoya yansıyıp yansımadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Yani vergi kanunlarına göre ilgili bir hesapta görülmesi gereken bir kalemin alternatif hesapta görünmesinin sakıncası olmasa da Kamu İhale Kanununa göre sakıncası olabilir.

 Özellikle Belli parasal limitleri aşan Kamu ihalelerinde,  ihaleye katılan isteklilerden bilançoları istenmekte ve İhalenin cinsine göre ilgili uygulama yönetmenliklerinde belirtilen kriterlere, uyup uymadığına bakılmaktadır. Bundan dolayı Kamu İhalelerine katılan işletmelerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 

 Mal Alım ihalelerine katılan işletmelerin; Bilançolarında aşağıda belirtilen  üç kriterin birlikte sağlanması aranmak da Sağlanmadığı takdirde istekli en düşük teklifi verse bile  ihaleden elenmektedir..

 a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
 b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

Hizmet  Alım ihalelerine katılan işletmelerin; Bilançolarında aşağıda belirtilen  üç kriterin birlikte sağlanması aranmak da Sağlanmadığı takdirde istekli en düşük teklifi verse bile  ihaleden elenmektedir.

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,
   Yukarıda da açıkladığım üzere Vergi kanunlarına göre fazla önem arz etmeyen kriterler Kamu İhale Kanununa göre işletmelerin ihaleden elenme nedeni olmaktadır. Kamu İhalelerine katılan mükelleflerin 2010 yılı beyannameleri vermeden evvel bu hususları göz önüne almaları gerekmektedir.