Facebook'ta Paylas  

SGK'YA PRİM AFFI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI;


 Af yada SGK' nın deyimiyle prim yapılandırması, prim asıllarını hiç bir şekilde kapsama almıyor. Yani işverenin yada sigortalının borçlarının prim asıllarında hiç bir şekilde azaltmaya gidilmiyor. İşveren ve sigortalıların prim borcundan indirim sadece gecikme cezası ve  gecikme zammı  üzerinden yapılıyor. SGK' da bu nedenle, "yapılandırma" diye adlandırıp "af" kelimesini kullanmıyor. SGK her ay ödenmeyen primler için %2 gecikme cezası uyguladığından ve bunun yanında birde gecikme zammı olarak devlet iç borçlanma senetleri faiz oranı kadar aylık faiz uygulandığından toplam borcun büyük bir kısmı ceza ve faizlerden oluşmaktadır.

AF KAPSAMINDAKİ SGK ALACAKLARI;

Af kapsamına giren borcun 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olması, 18 Ağustos 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olması gerekmektedir.

Af kapsamındaki prim borçları şu kalemlerden oluşmaktadır; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil)  bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı (18/08/2016) tarihten önce kesinleştiği halde  ödenmemiş olan idari para cezaları,

BAŞVURU SÜRESİ  VE BAŞVURULACAK YER;

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; Genel Sağlık Sigortası borçluları için 5 ay,  Diğer borçlular için 2 ay içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Buna göre borçlular genel sağlık sigortası borçları için Ocak/2017 ayı sonuna, diğer borçları içinse Ekim/2016 ayı sonuna kadar başvuruda bulunmak zorundadırlar.

Af başvuruları İşverenler tarafından, e-Sigorta (kullanıcı kodu ve şifresi) kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

Bağ-Kur sigortalıları tarafından durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalı dosyalarının bulunduğu yere, prim borçları yönünden ise herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir..

 Mustafa KESKİN / 05.09.2016