Facebook'ta Paylas  

PRİM AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BİTENE KADAR İCRA İŞLEMLERİ DURMALI


 Değerli okurlarım, hem prim borcu olanlar hem de vergi borcu olanlar için borç yapılandırmasını içeren yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. Cumhurbaşkanının imzalaması ve Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra SGK bir taraftan uygulama genelgesini çıkarırken bir taraftan da bilgi işlem sistemini hazır hale getirecek. SGK, daha öncede bir çok kez prim affı çıkarıldığından sistemini hem başvuru yapma sırasında yığılmaları önlemek hem de borç esktrelerini hazırlamada bilgi işlemin tüm nimetlerinden yararlanarak modern uygulamaları hayata geçirmişti. Bu seferde prim affından yararlanacaklar için yine kuruma gitmeden sistem üzerinden müracaat edebilecekleri bir sistem kurgulaması yapılacaktır. Bundan önce çıkan af kapsamanda işverenlerin ve sigortalıların prim borçları netleştirilmiş olsa da SGK il müdürlüklerinin, müracaatlar başlayıncaya kadar tüm işveren ve sigortalıların dosyalarını hızlı bir şekilde elden geçirmelerinde hem üniteleri hem de prim borcu olanlar için fayda bulunmaktadır.

Prim borcu olan işveren ve sigortalılar affın çıkacağını duyduklarından bu yana geçmiş borçlarıyla ilgili ödemelerini haklı olarak durdurdular. Bazı il müdürlükleri, prim affı çıkacağı yetkili ağızlar tarafından açıklandıktan sonra haksızlık yapmamak için illerinde icra işlemlerini askıya aldılar. Ancak bazı illerde hala hem yakalamalı hem de banka hesaplarından yapılan otomatik icra işlemlerinin yapıldığına dair duyumlar alıyorum. Af yasası TBMM sinden geçtiğinden SGK başkanlığı, yetkileri il müdürlüklerine bırakmadan bir yazıyla tüm illeri talimatlandırarak icra işlemlerinin askıya alınmasını istemelidir. Başvurular bittikten sonra ise aftan yararlanmak için başvuruda bulunmayan işverenler ve sigortalılar nezdinde icra işlemlerinin katı bir şekilde yapılacağı medya aracılığıyla duyurulursa önemli bir imkan olan prim borcu yapılandırmasından borçluların yararlanması önemli ölçüde arttırılabilir.

Prim affıyla ilgili önemli açıklamaları ve detaylı bilgileri yine bu sütundan sizlerle paylaşamaya devam edeceğim.

S ORU;

Merhaba Mustafa bey, ben ziraat mühendisiyim aynı zamanda optisyenim. Benim size sorum şu; ziraat alanında sigortalı olup aynı anda optik alanında Bağ-Kur' lu olarak çalışabilir miyim? Yani bu yasal mı? Şimdiden çok teşekkürler. Fatma Kurt

CEVAP:

Fatma Hanım;
Bir kişinin iki iş yapmasında yada iki işyerinde çalışmasında hiç bir kısıtlama yada sakınca bulunmamaktadır.
Sizin sorunuzdan yola çıkarsak bir kişi hem bir ticari faaliyette bulunabilir hem de bir işverenin yanında hizmet akdine tabi çalışabilir. Tabi yanında çalıştığı işverenle arasında düzenlenen hizmet akdinde başka bir işyerinde çalışamayacağına yada iş yapmayacağına dair bir düzenleme yoksa.
Burada dikkat edilmesi gereken sigortalılığın hangi çalışma yada faaliyet üzerinden tesis edileceğidir.
Hizmet akdine tabi çalışma ile ticari faaliyetin çakışması halinde öncelik ve üstünlük SSK(4/A) statüsündedir.
Yani sizin sigortalılığınız bir işveren yanında çalışmanız dolayısıyla yapılacaktır. Eğer her ay 30 gün çalışıyor ve SGK' ya bildiriliyorsanız ticari faaliyetinizden kaynaklı Bağ-Kur(4/B) sigortalısı olmanız mümkün değildir. Ay içinde SSK(4/A) çalışmanız 30 günden az ise geriye kalan süre Bağ-Kur (4/B) statüsünden bildirilmelidir. Konuyu SGK ve İş Kanunu yönüyle size aktarmaya çalıştım. Bunun aksine Optik iş ve işlemlerini düzenleyen mevzuatta bir düzenleme olup olmadığına bakmanızı tavsiye ederim.,

MUSTAFA KESKİN - 17.08.2016