Facebook'ta Paylas  

EVDEN ÇALIŞMA HAYATA GEÇTİ


 İş Kanununda esnek çalışma ile ilgili düzenlemeler hayata geçirilmeye  başlandı. Daha önce İş Kanununda "Çağrı Üzerine Çalışma" düzenlenmişti ve işverenler ellerindeki işlerinin belli zamanlarda artıp azalmasına göre işçilerinden bir kısmını işlerin arttığı zamanlarda çağırmak suretiyle istihdam edebiliyorlardı. Bu düzenlemeye ilave olarak "Uzaktan Çalışma" da artık Kanunundaki yerini aldı. Uzaktan Çalışma, aslında gelişmiş ekonomilerde uygulanmakta olan bir yöntemdir. Burada disiplinli çalışmadan daha çok verim, performans  ve sonuç odaklı çalışma ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma yöntemi ile bir taraftan verimlilik arttırılırken bir taraftan da maliyetler azaltılmaya çalışılmaktadır.

 İş Kanununda yapılan yeni düzenlemeye göre Uzaktan Çalışmanın Tanımı şu şekilde yapılmıştır." İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir." 
 Uzaktan Çalışma Şeklindeki İş Sözleşmesinde yer alması gereken bazı  hususlar ise şunlardır; İşin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır. 
Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar hakkında yönetmelik çıkarılacağı da düzenlenmiştir. Bu itibarla uygulamanın başlaması için yönetmeliğin çıkmasını beklemek gerekmektedir.

S ORU;
Merhabalar Mustafa Hocam ;
Ay içerisin de 30 gün ayrıca başka bir işyerinde de part tıme (10,14,18 gün gibi) çalışmalarım mevcuttur. Ben SGK 'ya sigortalı günlerim nasıl hesaplanacak diye sorduğumda bir yılda 360 gün olarak hesaplandığını, yıllık 360 günden fazla prim gününün olması durumun da fazla günlerin silinmesi şekliyle olacak dediler. Örneğin 1 yılda 450 gün sigorta prim gün sayısı mevcut ise bunun tamamı dikkate alınması gerekmez mi? Direk 360 gün olarak sisteme girmeleri hata değil mi?  

CEVAP:
Değerli okuyucum;  Aynı ayda birden fazla işyerinde çalışan kişinin ay içindeki çalışma günü 30 günden fazla ise aylık çalışma günü 30 kabul edilir. Örneğin bir işyerinde 30 gün diğer bir işyerinden 15 gün bildirilen kişinin ay içindeki çalışma günü bir ay 30 gün olduğu için 30 gün olarak kabul edilir. Olayın değerlendirmesini 360 gün üzerinden değil aylık yapmak gerekmektedir.
Otuz günü aşan bildirimler gün hesabında dikkate alınmazken SPEK hesabında tavana kadar olan kısmı dikkate alınır. Bu da emekli maaşının hesabında olumlu katkı sağlar.

Mustafa Keskin
27.06.2016