Facebook'ta Paylas  

KİMLER TARIM SİGORTALISI OLUR?


   Malum önümüz yaz ve tarım sektörünün hareketlendiği bir zaman diliminde bulunmaktayız. Bir çok insan bu günlerde süreksiz tarım ve orman işlerinde çalışmak için memleketlerinden başka şehirlere göç ediyorlar. Bu itibarla bugünkü yazımda tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanların sigortalılığını anlatmaya çalışacağım.                                                                                               SGK Kanununda tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanların sigortalılığı Ek 5. madde de düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında sigortalı olabilmek için başka statülerde zorunlu olarak sigortalı olmamak ve  tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışmak gerekmektedir. Eğer bu işçiler aynı zamanda zorunlu olarak sigortalı olmaları gereken bir işte çalışıyorlar yada faaliyette bulunuyorlarsa talepte bulunsalar bile tarım işçisi statüsünde sigortalı olamazlar. Örneğin; vergi mükellefi olarak ticari faaliyette bulunan bir kişi, okuyucularımızın anlayacağı tabirle zorunlu olarak Bağ-Kur(4/b) sigortalısı olması gerekmektedir. Bu kişi zorunlu olmasına rağmen Bağ-kur sigortalısı olmayıp ta tarım işçisi olarak çalışmasından dolayı geçici tarım işçisi sigortasına müracaat etse bile tarım işçisi sigortalısı olamaz. Tarım işçisinin bu statüden sigortalı olabilmesi için, isteğe bağlı yada başka statüde sigortalı olmaması gerekmektedir.                                    


Kendi çalışmasından dolayı, SGK dan gelir yada aylık alanlar ile 18 yaşından küçük olanlar geçici tarım işçisi olarak çalışsalar bile sigortalı olamazlar. Ancak anne, babasından yada eşinden dolayı gelir yada aylık alanlar eğer tarım işçisi olarak ta çalışıyorlarsa, tarım işçiliğinden dolayı sigortalı olabilirler.

TARIM SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ;

Tarım işçileri için sigortalılık talebe bağlıdır.Yani bir nevi isteğe bağlıdır.Talepte bulunurlarsa ve geçici tarım işçisi olarak çalıştıklarını, örneği Kurumca belirlenen Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Çalışanlara Ait Hizmet Belgesini  ilgili muhtarlık, il veya ilçe tarım müdürlüklerine onaylattıktan sonra SGK' ya vermeleri halinde , talep  tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. Eğer tarım işçisi, zorunlu sigortalı olacak bir işte çalışır yada faaliyette bulunursa yada isteğe bağlı sigortaya müracaat ederse tarım işçiliğinden kaynaklanan tarım sigortası sona ereceği gibi emeklilik müracaatında yada sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunması halinde  veya ölümünde geçici tarım işçisinin sigortalılığı sona erer.

 

NE KADAR PRİM ÖDERLER?

Bu kapsamdaki sigortalılar. Bu yıl asgari ücretin 23 günlüğüne denk gelen kısmına  % 34,5’i oranının uygulanması ile bulunan miktar kadar prim ödemektedir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. Bu uygulamanın başladığı 2011  yılı için asgari ücretin 18 günlüğü  üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz günü geçmemek üzere prim alınacaktır. Yirmi Üç  gün üzerinden prim ödemelerine rağmen hizmetleri aylık 30 gün sayılacaktır.

HANGİ HAKLARDAN YARARLANIRLAR?

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, SSK (4/a)  kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlar hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Analık sigortası hükümleri uygulanmaz.Tarım işçisi sigortalısı doğum yapması halinde doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta için geçici iş göremezlik ödeneği alamaz. Ancak doğumla ilgili sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. 

Bu kapsamdaki sigortalıların,  iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması, bu Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim borçlarının ödenmiş olması şartı aranır. Sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması şarttır.

SORU;

Merhaba Mustafa  bey,
Tekrar rahatsız etmekten özür dilerim. Arkadaşım iki ay önce Yurtdışı borçlanma dilekçesi vermişti. SGK sitesinde, SGK Evrak takip bölümünde ''YURTDIŞI BORÇLANMA TAHAKKUK GÖNDERİLDİ'' yazıyor, bu ne demek anlamına geliyor.Emeklisi kabul edildi anlamına mı geliyor acaba? Cevaplarsanız sevinirim. Saygılar. Mehmet A.
 

CEVAP;

Mehmet Bey;

Yurtdışı borçlanması yapan kişilere ödeyecekleri borçlanma primi tahakkuk ettirilerek ödeme yapmaları için tebligat gönderilir. Ödeme tebligatını aldıktan sonra borçlanma yapan kişi tebligatta belirtilen miktarı 3 ay içinde SGK' nın bildirdiği hesap numarasına yatırması gerekmektedir. Bu primi ödenmeden emeklilik müracaatı yapılamaz. Borçlanma parasını yatırdıktan sonra emeklilik dilekçesi işleme alınacaktır..

MUSTAFA KESKİN - 23.05.2016