Facebook'ta Paylas  

YILLIK İZİNLERİN KULLANIM SÜRELERİ DEĞİŞTİ


 İşçilerin kullanacağı yıllık izinlerin süresi ve izinlerin ne şekilde kullanılacağı İş Kanununda düzenlenmiştir. İş Kanununun  izin hakkını ve  kullanım şeklini düzenleyen  56. Maddesinde  değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik ile yıllık izinlerin üç  kısım halinde kullanma zorunluluğu kaldırılmış ve  bir bölümü 10 günün altında olmamak kaydıyla bölümler halinde kullanılabileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklikle birlikte yıllık izinlerin bir tanesi mutlaka 10 gün yada üzerinde olmak kaydıyla geriye kalan kısım istenilen kadar bölünerek kullanılabilecektir. Değişiklik yapılmadan önceki uygulamada , yıllık izinler  , bir bölümü 10 günün altında olmamak kaydıyla sadece üç kısım halinde kullanılabilmekteydi. 

İşçiler bir işverenin yanındaki çalışmaları bir yıldan fazla olmak şartıyla kıdemlerine göre farklı günlerde izin hak etmektedirler. İşçilerin izin hak edebilmeleri için işyerinde bir yıldan daha fazla bir çalışma yapmaları gerekmektedir. Hak edilen izinin hesaplamasında işveren bazlı değerlendirme yapıldığından işçinin farklı işverenler yanında çalıştığı sürelerin toplamı dikkate alınmadan sadece son işveren yanındaki çalışma süreleri dikkate alınarak hak edilen izin hesaplaması yapılması gerekmektedir. Örneğin farklı işverenler yanında yirmi yıldan beri çalışan bir işçi son işvereninin yanında sekiz aydan beri çalışıyorsa izin hak edemeyecektir. Son işveren yanında iki yıllık bir çalışması varsa  diğer işverenlerin yanındaki çalışmaları dikkate alınmadan sadece son işveren yanındaki çalışması esas alınarak hak ettiği izin hesaplanacaktır.

Yaptığımız izahtan da anlaşılacağı gibi işçilerin  izin hak etmeleri için bir işveren yanında en az bir yıllık çalışmasının olması gerekmektedir. İşçinin ne kadar izin hak ettiğini ise son olarak yanında çalıştığı işverenin işyerinde çalıştığı süre belirlemektedir. 

Buna göre işçinin, izin aldığı işverenin yanındaki  çalışma süresi bir yıldan beş yıla (beş yıl dahil) kadar  ise on dört gün, beş yıldan fazla on beş yıldan  az ise yirmi gün, on beş yıldan ( on beş yıl dahil) fazla ise yirmi altı günden az olmamak kaydı ile izin verilmesi gerekmektedir. İşçi on sekiz yaşından küçük yada elli yaşından büyük ise verilecek izin 20 günden aşağı olamaz. Örneğin elli yaşından büyük bir işçiyi işe alan işveren, işçinin bir yıldan beş yıla kadar bir çalışması olması halinde bile 20 günden az olmamak üzere izin kullandırması gerekmektedir. İşçiler kıdemlerine göre kullanacakları, yukarıda belirtilen izinlerini, bir tanesi 10 günden az olmamak üzere istedikleri kadar bölerek kullanabileceklerdir.

SORU;

Mustafa bey öncelikle iyi çalışmalar. GSS ile ilgili bir kaç sorum olacaktı, bilgilendirirseniz çok memnun olurum.

Bende 2012 yılında başlatılan zorunlu GSS uygulamasının mağduruyum. 2008 yılında kayıt yaptırdığım  Uluslararası Kıbrıs üniversitesinden 2013 yıllında mezun oldum. 2012 yılı için çıkan prim borcumu  öğrencilikten dolayı sildirdim. 2013 yılını 25 yasını geçtiğim için silmediler. Kıbrıs Cumhuriyetinin ve okulun bize tanıdığı sağlık imkanları buradan farklıydı. Zaten ben Türkiye' de hiç bir sağlık kuruluşunu kullanmadım. Yurt dışında okuyanların bu aralıklarda borçları siliniyormuş Emniyetten pasaport ve kimlik ile giriş çıkış dökümümü kuruma teslim ettim. Size sorum, SGK bize bu 2012 yılında olan borcu PTT ile bildirmiş fakat ben böyle bir bildiri almadım. İmzalı belge almadığımı kanıtlasam bu çıkan borcun faizleri silinir mi ? Mevzuatta yada yönetmelikte bu durum var mı varsa nerden ulaşabilirim bu döküme.  Mustafa Harmancı

CEVAP:

Mustafa bey;
Bu konuyu köşe yazılarımda çok fazla işledim. Öncelikle size, yurtdışında ikamet ettiğinizle ilgili belgeleri SGK' ya teslim etmenizi ve çıkan borcunuzdan tamamen kurtulmanızı tavsiye ederim. Eğer bunu yapamıyorsanız yeni yapılan yasal düzenleme ile birlikte 25 yaşından önceki borçlarınız kendiliğinden SGK tarafından silineceğinden 25 yaşından sonraki borcunuzu ödemenizi tavsiye ederim. Bir af yasası çıkmadan faizlerden kurtulmanız olası gözükmemektedir. Borcunuz varken sağlık hizmetlerinden yararlanmanızda mümkün değildir.

MUSTAFA KESKİN - 10.05.2016