Facebook'ta Paylas  

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ İSTİSNASI


 Hükümet 6663 sayılı Yasa ile seçim vaatlerinin bir kısmını hayata geçirdi. Bu vaatlerden bir tanesi belki de en anlamlısı genç ve yeni girişimcilerin desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemeydi. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının “75.000 Türk lirasına ” kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesna tutuldu.

Bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi gençlerin girişimciliğe özendirilmemesidir. Ülkemizde anne, babalar bile çocuklarını kendi işlerini kurmaları yönünde yüreklendirmek ve özendirmek yerinde devlet kapısında iş bulmak ve birilerinin yanında çalışmak konusunda yönlendirmektedir. Aslında gelecekle ilgili ülkemizde bir zihinsel devrim gerçekleştirmek istiyorsak başlanacak noktalardan bir tanesi de burasıdır. Onun için hükümetin yaptığı bu düzenlemenin yerinde olduğunu düşünüyorum.

Yapılan düzenlemeden yararlanmak için  aranan en önemli şart, girişimcinin 29 yaşını doldurmamış olması, adına ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması, mükellefiyetin ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle kurulması ve tam mükellef gerçek kişi olunması gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan mükelleflerin vergi istisnasından yararlanabilmesi için,

işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.), faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilecektir.  

 Basit usulde tespit edilen ticari kazançların, yıllık 8.000 TL sine kadar olan kısmından gelir vergisi alınmaması da düzenlenmede yer almaktadır.

 

 

 

 

S ORU;

Mustafa Bey Merhabalar,
Benim bu zorunlu genel sağlık sigortasıyla ilgili sorularım var. Kız çocukları evlenene kadar baba sigortasından yararlanır öyle değil mi ?  Ben 2013 te mezun oldum okulumdan.Sonra çalışmaya başladım 1,5 sene oldu çalışalı. Bana 1800 civarında borç geldi bu neye dayanarak ve neye göre gelmiş  olabilir. Memurlara sorduğumuzda daha fazla çıkmadığına dua edin diyor devlet yeri
 değil de  özel bir kurum sanki. Bu durum benim gibi birçok insanı öfkelendirdi. Doğru bir açıklama yapılmadığı için anlamıyorum.Lütfen yardımcı olur musunuz?
 Canan KAHYA

CEVAP:

Canan hanım;                                                                                                                                            Kız çocuklarının anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almalarında yaş sınırı 01.10.2008 tarihindeki yasal düzenleme ile getirildi.                                                            Ancak Yasal düzenleme yapılırken aynı zamanda bir geçiş hükmü de konuldu. Bu geçiş hükmüne göre eğer kız çocuğu 01.10.2008 tarihinden önce anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olma hakkını almışsa bu kız çocukları için eski yasa hükmü uygulanmaya devam edecektir. Eski Yasa hükmünde de kız çocukları evli olmamak, bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak ve kendi adlarına gelir yada aylık almamak şartıyla yaşları ne olursa olsun anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı almaya devam edebileceklerdir.                                                                                                                                          Siz  01.10.2008 tarihinden önce anne ve babanız üzerinden sağlık yardımı almaya hak kazanmış ve bu itibarla da bakmakla yükümlü konumunu kazanmış  iseniz  bu defa yaşınıza bakılmaksızın evli olmamak, bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmamak ve kendi adınıza aylık bağlanmamak şartıyla anne ve babanız üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebileceksiniz.                      01.10.208 tarihinden önce bakmakla yükümlü olma hakkının kazanılması; anne babanızın bu tarihten önce sigortalı olması ve sizin bu tarihten önce doğmuş olmanız demektir.

Bakmakla yükümlü konumunda değilseniz, gelir testi yaptırmanız gerekmektedir. Eğer gelir testi sonucunda ailenizdeki fert başına üşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa mevcut borç SGK tarafından silinecektir. Bir işyerin de çalışırken  işsiz kamışsanız işten çıktığınız tarihten itibaren 100 gün sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebileceksiniz.
İşe girdiğiniz tarihten itibaren genel sağlık sigortanız kesintiye uğrar ve zorunlu sigortalılık dolaysıyla sağlık hizmetlerinizden yararlanırsınız. İşe girdiğinizde ayriyeten zorunlu olarak Genel Sağlık sigortası primi ödemenize gerek kalmayacaktır.

Mustafa KESKİN - 11.04.2016