Facebook'ta Paylas  

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI GENİŞLETİLDİ


 Değerli okurlarım, geçen hafta bu köşede, işçiler için getirilen yeni haklardan olan "yarım çalışma ödeneği" ni yazımın konusu yapmıştım. Bu haftada yine yeni düzenleme ile işçilere verilen bir hak olan "kısmi süreli çalışma olanağından" bahsedeceğim. Bu düzenleme ile tam süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara belli şartlarda kısmi süreli çalışma hakkı getirilmiştir. İş Kanunu’nun 13. Maddesinde kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi tanımlanmaktadır. Bu maddeye eklenen fıkra ile çocukları mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar ebeveynlerden birine kısmi çalışma olanağı hakkı verilmiştir. Bu düzenleme ile çocuğun ilk öğretime başlayıncaya kadar geçireceği sürede anne yada babasıyla daha fazla zaman geçirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

KISMİ ÇALIŞMA OLANAĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI;

Doğum sonrası analık izninin bitim tarihinden itibaren çocuğun hayatta olması kaydı ile veya üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen ebeveynler çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan yararlanabileceklerdir.

Bu haktan faydalanmak isteyen işçi, işverene bu haktan yararlanmak istediğini en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Diğer ebeveynin de çalışıyor olması aranan diğer şartlardandır. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş, kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacaktır.

İşçinin çalıştığı işyerinin Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik kapsamında sayılan sektör veya işler kapsamında yer alıyor olması diğer önemli şartlardan biridir. Yönetmelik kapsamında olmayan sektörlerde çalışanlar kısmi çalışma  hakkından yararlanamayacaktır.

 

KISMİ ÇALIŞMA OLANAĞINDAN YARARLANMA SÜRESİ;

İş Kanunu 74. maddesinde öngörülen analık izninin bitiminden sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan süre için kısmi süreli çalışma olanağı hakkı kullanılabilecektir.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya istediği anda dönebilir.

İşçinin kısmi çalışma talebi yasal bir talep olduğundan  işveren tarafından karşılanmak zorundadır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin, tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda çalışmadığı süreler için yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

Tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene bunu en az bir ay önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Kısmi süreli çalışma olanağından yararlanmak isteyen işçinin SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmadığı sürelerle ilgili genel sağlık sigortası primini kendisinin ödemesi gerekmektedir.

 

S ORU;                                                                                                                              Mustafa bey merhaba, Kardeşimin zorunlu sağlık sigortasından 82 TL borcu çıktı ve gelir testi yapılması istendi. Kendisi 28/02 tarihinde işsiz kaldı. Haziran sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği söylendi doğrumudur ? Bizim ne yapmamız gerekir kardeşim şu anda formasyon alıyor üniversitede öğrenci olması bir şey değiştirimi ? Kardeşim 28 yaşında. Gelir testi mi yaptırması gerekiyor ? Zorunlu sağlık sigortası primi işe girdiğinde de devam edecek mi ?  İlginize çok teşekkür ederim. Ceylan DİZDAROĞLU

CEVAP:                                                                                                                             Ceylan Hanım;
Kardeşiniz 25 yaşından büyük olduğu için üniversitede okuyor olsa bile artık anne ve babanız üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır. Sorunuzda kardeşinizin kız mı erkek mi olduğunu yazmamışsınız. Eğer erkekse yukarıda söylediğim hüküm geçerli. Ancak kız kardeşiniz ise 01.10.2008 tarihinden önce anne ve babanız üzerinden sağlık yardımı almaya hak kazanmış ve bu itibarla da bakmakla yükümlü olunmuş ise bu defa yaşına bakılmaksızın evli olmamak, bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmamak ve kendi adına aylık bağlanmamak şartıyla anne ve babanız üzerinden sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.
Kardeşinizin Eylül sonuna kadar gelir testi yaptırması halinde söz konusu borcu silinebilir. Eğer gelir testi sonucunda ailenizdeki fert başına üşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa mevcut borç SGK tarafından silinecektir.
Bir işyerinde çalışırken 28.02 tarihinde işsiz kamışsa işten çıktığı tarihten itibaren 100 gün sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.
Kardeşiniz üniversitede okuyor olsa bile gelir testi yaptırması gerekmektedir. Kardeşiniz işe girdiğinde ayriyeten zorunlu olarak genel Sağlık sigortası primi ödemesine gerek kalmayacaktır.

Mustafa KESKİN - 29.03.2016