Facebook'ta Paylas  

AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞVERENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEBİLECEK


 Hasan Taslakçı
SMMM
Adana SMMM Odası Disiplin
Kurulu Başkanı
Bağımsız Denetçi

 

AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞVERENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEBİLECEK

             29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren vekili tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre,  ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri belirli şartlar dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

  

Ancak işveren ve vekillerinin bu hizmeti yürütebilmeleri için, eğitim almaları gerekecek, eğitim programları açıköğretim yoluyla düzenlenecek,  ders içerikleri uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde hazırlanacak, eğitimler; Bakanlıkla protokol yapan , açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce verilecek,   eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara, eğitimi tamamlama belgesi düzenlenecektir.

                İşte bu nedenle, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. Programa, Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecektir. Anadolu üniversitesine İlk başvuru  işlemleri , 2016 Bahar Dönemi kayıtları adı altında  28 Aralık 2015 – 22 Ocak 2016 tarihleri arasında , kayıt bedeli 250,00TL yatırılarak internet üzerinden yapılmış, şu an yeni kayıt alınmamaktadır.  Bir sonraki dönemin  kayıtları Haziran/2016 ayında başlayacaktır.

                Anadolu Üniversitesi, sertifika programı na kayıt yaptıranlara  bir ders kitabı hazırlamış olup, bu kitap  15 Şubat 2016 tarihinden itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilebilmektedir. Katılımcılar ders kitabının yanı sıra 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabileceklerdir.  İlk sınav, Sınav 7 Mayıs 2016 tarihinde  yapılacaktır. Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan almaları gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Ancak yine yönetmelik gereği, kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin, belgeyi aldıktan sonra,  İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlayacaktır.

Bu arada, Oda Başkanlığımız Türmob mensupları için ayrı bir eğitim ve sınav açılarak meslektaşlarımızın tümünün yararlanabilmesi amacıyla,  Anadolu Üniversitesi ile işbirliği yapılması için TÜRMOB’a müracaatta bulunmuştur.  Meslektaşlarımızın en azından kendi büroları için bu belgeyi almaları yararlarınadır diye düşünüyorum. Saygılarımla.