Facebook'ta Paylas  

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR VE UYARILAR


 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR VE UYARILAR

Sevgili Meslektaşlarım ve Değerli Vergi Mükellefleri

Hepinizin bildiği üzere Vergi ve Diğer Kanunlarda yaşanan hızlı değişimler Muhasebe ve Müşavirlik hizmeti veren bizleri olduğu kadar Vergi Mükellefi olan gerçek ve tüzel kişileri de çok yakından ilgilendirmekte olduğundan daha önceleri sizlere yazılı olarak bildirdiğim bazı hususları tekrar hatırlatmak ve uyarmak üzere bu yazımızı hazırladık.
1-    Geçtiğimiz yıl çokça karşımıza çıkan bir husus GEÇ GELEN FATURALAR. 396 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin çok açık bir hükmü bulunmaktadır. Geç gelen fatura geldiği tarih itibariyle değil düzenlendiği tarih itibariyle kayıtlara alınacaktır. Bu nedenle geç gelen faturaları ilgili tarihe kaydedip düzeltme beyanı ile Ba-Bs bildirimi vermek durumunda kalmaktayız. Ba-Bs Formlarının düzeltilmesinin cezası, verilme tarihine göre 500 ile 1000 TL olup birçok firmam bu cezaya maruz kaldı. Bu duruma düşmemek için yapılacak tek şey, mal ve hizmet alımlarınıza ait faturaların süresinde size gelmesini sağlamanız gerekmektedir.
2-    Vergi Usul Kanununa göre Faturalar 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7 (Yedi) günü aşmış şeklinde düzenlenen veya hiç düzenlenmeyen faturalar için Fatura Bedelinin % 10 u oranında (En az 170 TL) Ceza kesilmektedir.
3-    Yazar Kasa kullanan Mükelleflerin Mutlaka Günlük Z Raporlarını akşam işyerlerini kapatmadan almaları gerekmektedir. Ayrıca her bir satışı 700 TL aşmayanlar için Yazar Kasa fişi düzenlemeleri gerekmekte, 700 TL yi aşanlar için mutlaka Fatura Düzenlemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar her bir Fiş ve Fatura için % 10 oranında Ceza ödemek durumundadırlar. Ayrıca Her Ay sonu Aylık Z Raporu alınıp muhasebe dosyasına konmalıdır. Yazar Kasa Fişlerinde KDV Oranları hatalı olanlar düzelttirmelidir. Silik Raporlar için 1500 TL Ceza kesilmektedir.
4-    Alış-Satış Faturalarınızı, Tahsilat Makbuzlarınızı, Satıcı Ödeme Makbuzlarınızı, Gider Pusulalarınızı, Serbest Meslek Makbuzunuzu, Banka Ekstrenizi, Sigorta Poliçelerinizi, Z Raporlarınızı ve Diğer Masraf Evraklarınızı Her Ay Düzenli olarak bize ulaştırınız. Aksi halde verilecek beyannamelerde eksik beyan verilmesine sebep olacaktır. Eksik Verilen Beyannameler için Düzeltmeler Mutlaka Ait olduğu Ayda yapılmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, Verilen her düzeltme veya yapılan her hata Vergi Dairesi tarafından İncelenme Riskinizi arttırmaktadır.
5-    İşe aldığınız Personeli 1 gün önceden, Çıkan Personellerinizi Mutlaka aynı gün içerisinde bize bildiriniz. Bu işlemlerin süresinde verilmemesi halinde her bir personel için ASGARİ ÜCRET tutarında CEZA ödenmektedir. Ayrıca Viziteye çıkan personelinizin İşbaşı Kağıdını veya var ise Raporu en geç 3 iş günü içerisinde mutlaka bize iletiniz. İşbaşı tarihinden itibaren 5 gün içinde raporu SGK sistemine girmemiz gerekmektedir.
6-    Aylık SGK Hizmet Dökümünü işyerinize asınız. Ayrıca sizlere verilen Bordrolar ile Hesap Pusulalarını personellerinize mutlaka imzalatınız. İmzalatmadığınız takdirde personelin itirazında maaşını tekrar ödemek zorunda kalırsınız. Hizmet Dökümlerinin işyerinde Asılmaması Durumunda Asgari Ücretin 2 katı 1593 TL Ceza ödersiniz. Personeli 10 kişiyi aşan işyerleri Personel maaşlarını bankadan ödemek zorundadır.
7-    İşyeri Kiralarının tutarı ne olursa olsun Bankadan Ödenmek Zorundadır. Ödeme Makbuzunu mutlaka Muhasebe Dosyalarınıza koyunuz. Bankadan Ödenmeyen Her bir Kira için 1500 TL Usulsüzlük Cezası Kesilmektedir.
8-    Faaliyetiniz ile ilgili olmayan Masraf Belgelerini Muhasebe Dosyanıza koymayınız. Bu tür bir Masraf Belgesi yanlışlıkla işlenir ise, Vergi İncelemesinde, Belgenin 3 Katı tutarında Ceza ödersiniz.
9-    Satış Faturalarınızda ve İrsaliyelerde Mutlaka Seri ve Tarih takip etmelidir. Etmediği takdirde 1500 TL Ceza Kesilmektedir. Ayrıca alış ve satış faturalarının 8.000 TL aşması halinde mutlaka Banka veya Çek ile ödenmeli ve tahsil edilmelidir.
10-    Banka Hesaplarınıza ait Ekstreleri her ay düzenli olarak alıp bize yollayınız. Banka Hesaplarınızdan Firmanıza ait olmayan ödemeler yapılmamalıdır. Tespitinde 1500 TL Ceza kesilir.
11-    İşyerinizde Vergi Levhası, SGK Hizmet Dökümü, Yazar Kasa Levhası, KDV Dahildir Tabelası, Asgari Ücret Tabelası, Sigara İçilmez Tabelası asılmak zorundadır. Asılmaz ise 1500 TL CEZA ödenmektedir.
12-    Çoğu zaman Nüfus Cüzdanının faksını çekip işe giriş işlemini yaptırdığınız işçilerinizin Özlük Dosyası eksik kalmaktadır. Özlük Dosyasında; Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Sağlık Raporu,  Aile Durumu Bildirimi, Adli Sicil Kaydı, Diploma Fotokopisi bulunması zorunlu belgelerdir.
13-    İşyerinize ait olmayan giderler ile şahsınıza yaptığınız harcamaların faturalarını işletmeniz adına düzenletmeyiniz. İçerik, miktar ve tutar itibariyle işletmene ait olmadığına kanaat getirdiğim belgeleri “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması Hakkındaki Tebliğ”e istinaden kaydetmeyeceğimizi biliniz.
14-    Fatura ve Sevk İrsaliyesi düzenlerken boş olan yerleri mutlaka doldurunuz. Alıcının Adı Soyadı-Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi ve Gerçek Kişilerde T.C, Tüzel kişilerde Vergi Numarasını, Belgenin Tarihini mutlaka yazınız. Sevk irsaliyelerinde ayrıca Sevk Tarihini mutlaka yazınız. Düzenlediğiniz İrsaliyenin Faturasını 7 gün içinde mutlaka kesiniz.
15-    Elle kestiğiniz faturaları okumakta bazen çok zorlanıyoruz. Harf ve rakamları daha dikkatli ve okunaklı yazınız.
16-    Teknolojinin ilerlemesi, e-devlet projesinin devreye girmesi neticesinde her türlü Beyanname, Bildirim, Bildirge, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin zorunlu olarak İnternet Üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Birçok Kamu Kurumunun yanında, Kamu İktisadi Kuruluşları, Finans Kuruluşları, Teşvik ve Destek Kuruluşlarına da istenen belge ve bilgi akışı aksamadan tarafımızca sağlanmaktadır. Deyim yerinde ise Muhasebe Bürolarımız artık Kamu Dairesi konumuna gelmiştir. Bunun için de diyorum ki; emeğimizin karşılığı olan ücretimizi düzenli olarak aksatmadan ödeyiniz. İyi çalışmalar dileriz.
                                    Orhan İŞİBOL                                                Sacit ÇULHA
                             S.M.Mali Müşavir                                         S.M.Mali Müşavir