Facebook'ta Paylas  

Sigortalılarda Kendilerini Sgk'ya Bildirebilirler


 SGK uygulama kanununda tanımı yapılan SSK(4/A) kapsamındaki sigortalılar, bir işveren yanında hizmet akdine tabi olarak  çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi  ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler. Bildirimde kullanacak "sigortalı bildirim belgesi" SGK' nın web adresindeki sigortalılık modülünden temin edilebilir.

Sigortalı tarafından "sigortalı bildirim belgesi" ile bildirim yapılması halinde SGK' ca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde durum, taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilir ve sigortalılığın tescilinin yapılması istenir. SGK tarafından talep edilmesine rağmen işveren tarafından sigortalılık tescili yapılmazsa kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır.

Bazen de işveren tarafından yapılan sigorta tesciline esas işe giriş tarihleri ile sigortalının işe başlama tarihleri arasında farklılıklar da olmaktadır. Bu halde de sigortalı tarafından SGK' ya verilecek "sigortalı bildirim belgesi" ile bu farklılığın giderilmesi için de SGK' ca işlem yapılacaktır.  SGK bir yazı ile iki belgedeki işe giriş tarihlerindeki farklılığın giderilmesi için işverene yazı yazılacaktır. SGK tarafından verilen sürede farklılık giderilmediği takdirde konu yine denetime gönderilecek ve denetim sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Sigortalının "sigortalı bildirim belgesi" ile kendisini SGK' ya bildirmemesi bir cezaya tabi değildir ve daha sonra işverenle mahkemelik olması halinde de, kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecektir.

SORU;

Merhaba;                                                                                                                               Haziran 1994 yılında staj nedeniyle ilk sigorta girişim yapıldı. Ancak ilk sigorta pirimim 20/08/1995 tarihinde yatmaya başladı. 1998 – 2000 yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim  ve 2015 yılına kadar çeşitli iş yerlerinde tam gün prim  gösterildiğimde girdi çıktı yapıldığı da oldu ancak bu sebepten dolayı bu süreler zarfında ihbar veya kıdem tazminatı alamadım  tarafıma da böyle bir ödeme yapılmadı.                                                                                                       03.03.2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede taşeron firma altında çalışmaya başladım sürekli firmalar değişti ve yine tazminat alamadım.  İzin alacaklarımda eksik verildi en son hastanenin yıkılmasına karar verildi ve personel Türkiye genelindeki hastaneler dağıtıldı 31.12.2012 tarihinde yıkılacak hastanedeki sözleşmemiz sona erdi. Bizde buradan istifa etmedim başka bir kuruma yani  01.01.2013 tarihinde Devlet  Üniversitesi hastanesinde taşeron firmada çalışmaya başladım bu süre içinde rahatsızlığımdan dolayı %64 engelli raporumla 2 nci derece vergi indirimi aldım. Halen çalışmaya devam etmekteyim ancak izinlerim 14 günden hesaplanıyor ve emekli olmam durumunda kıdem tazminatının ne kadar hesaplanacağı ve nereden ödeneceği konusunda tereddüt hasıl olmuştur. 1977 doğumluyum  5120 gün yatmış primim ve 19 yıl 7 aylık prim günüm bulunuyor . Bu Şartlarda emekli olursam;

1-) Kıdem tazminatım nasıl hesaplanacak hangi tarihten başlar                                    2-) Kıdem tazminatı hak etmem durumunda kaç yıllık hak edişim olacak nerden ve nasıl talep de bulunacağım.                                                                                              3-) Yıllık kanuni izin hakkım ne kadardır. Geriye dönük eksik hesaplanan izinlerimi talep bulunabilir miyim?                                                                                     Bu konularda bilgi verilmesi nasıl hareket edeceğimden cevabınız bana yol gösterici olacaktır.

CEVAP:

Özgür Bey;
Her taşeron firma ayrı bir işveren olduğundan kıdem tazminatında her işverenin(taşeron) yanında çalıştığınız kadar o işverenden kıdem tazminatı isteyebilirsiniz. Kıdem tazminatını hak edebilmeniz için o işverenin yanında bir yıldan daha fazla çalışmanız gerekmektedir. Eğer 2005 ten bu yana çalıştığınız tüm taşeronlarda bir yıldan daha az çalışmışsanız kıdem tazminatınızı hak edemezsiniz. Ancak ihale makamı olan hastaneyi dava ederseniz belki mahkeme kararıyla hastaneden kıdem tazminatı alabilirsiniz. Bu yolun dışında sizi bir yıldan daha az çalıştıran taşeronlar, size kıdem tazminatı ödemezler. Üniversite hastanesi ile sağlık bakanlığına bağlı hastanenin tüzel kişilikleri ayrı olduğu için davayı her iki hastane için ayrı ayrı açmalısınız. 2013 yılından sonraki çalışmalarınızda muhatap üniversite hastanesi iken bu tarihten önceki çalışmalarınızda muhatap sağlık bakanlığı hastanesidir.
Bir yıldan daha fazla çalıştığınız taşeron varsa kıdem tazminatını ondan talep etmelisiniz. Her taşeron ayrı bir işveren olduğu için ondan önceki taşeronların yanındaki çalışmanızı sonraki taşerondan isteyemezsiniz.
İzin hakkı İş Kanununa göre her işverenin yanında işe başladığınızda yeniden işe başlamışsınız gibi hesaplanır. İzin hakkı elde etmeniz içinde işverenin yanında bir yıldan daha fazla çalışmış olmanız gerekmektedir. Bir yıldan daha fazla çalıştığınız taşeron varsa onun yanında çalıştığınız süre dikkate alınarak 5 yıla kadar her yıl 14 iş günü izin hakkı elde edersiniz.
İzin hakkı içinde sağlık bakanlığı hastanesi ve üniversite hastanesini dava etmeniz halinde kazanma ihtimaliniz bulunmaktadır.

Mustafa KESKİN - 14.12.2015