Facebook'ta Paylas  

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE BİLDİRİLMESİ GEREKEN SİGORTALILAR;


 İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE BİLDİRİLMESİ GEREKEN SİGORTALILAR;

Hizmet akdine tabi çalışmalarından dolayı sigortalı sayılanlar(SSK, 4/(A)), bir işte  çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce  “Sigortalı işe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından SGK' ya bildirilmesi gerekmektedir.

Bu sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin işe başlamadan en geç bir gün önce SGK' ya verilmemesi halinde asgari ücretin bir katı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Pazartesi işe girenlerin işe giriş bildirgeleri aynı gün içinde verilirse idari para cezası uygulanmaz. İşe giriş bildirgesinin işveren tarafından süresi dışında verilmesi halinde uygulanacak idari para cezası, asgari ücretin bir katı iken SGK' nın denetim elamanları tarafından sigortasız çalıştığı tespit edilen kişi için verilen işe giriş bildirgesine uygulanacak idari para cezası asgari ücretin iki katı olacaktır.

Burada sıkça karşılaşılan sorun ise denetim elamanı tarafından tespit edilen ve tespit tarihi itibariyle işe girdiği belirtilen sigortalılar için işverenin aynı gün içinde işe giriş bildirgesi vermesi halinde uygulanacak idari para para cezasının ne kadar olacağıdır.

Sigortalının işe giriş tarihi ile denetim elamanının tespit tarihi aynı gün ise ve işveren tarafından işe giriş bildirgesi yine aynı gün içinde verilmişse bence idari para cezası işe giriş bildirgesinin işveren tarafından verildiği esası dikkate alınarak asgari ücretin bir katı şeklinde uygulanmalıdır. Burada SGK iyi niyetli davranıp, niyet okuyuculuğu yapmadan işe giriş bildirgesinin tespit sonucu değil de işveren tarafından kendiliğinden verilmiş gibi işlem yapılması, Kanunun işveren lehine yorumlanmas, devlete ve kuruma yakışan davranış olacaktır. Ki hukukun temel prensipleri de bunu gerektirir.

 

 İNŞAAT, BALIKÇILIK VE TARIM İŞYERLERİNDE İŞE BAŞLATILACAK SİGORTALILAR;

Sigortalıların işe başlamadan en geç bir gün önce bildirilmesi kuralının  istisnası İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmesinde karşımıza çıkmaktadır.

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgeleri,  işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün SGK' ya verilmesi halinde süresinde verilmiş kabul edilmektedir.

 

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilip verilmediği hususu iş kolu kodlarına göre belirlenmekte olup, işe giriş bildirgesinin süresinde verilip verilmediğine işyeri sicil numarasının 2, 3, 4 ve 5 numaralı hanelerinde yer alan iş kolu kodlarına bakılarak işlem yapılmaktadır.  

 Örneğin, balıkçılık iş kolu kodu ile tescilli işyerinde 15.01.2009 tarihinde işe başlatılacak kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 15.01.2009 tarihinde SGK' ya verilmesi gerekmektedir.

SORU;

Mustafa bey kolay gelsin. Ben bir kamu kuruluşunda mühendisim. Yüklenici firma bir iş kaleminin yapılması için 30 günlüğüne bir taşeronla anlaştı ve iş tamamlandı. Çalışanların sigorta primlerini incelediğimde taşeronların farklı bir işyeri numarasıyla sigortalı olduklarını gördüm. Yüklenici, sigortaya sözleşmeyle başvurarak işlem yaptırdığını ve bunun yasal olduğunu belirtmektedir. Sözleşmeye göre yüklenicinin alt yüklenici çalıştırması için idaremizden izin alması gerekmekte ancak herhangi bir başvuruda olmadı. Yüklenicin çalıştırdığı taşeronu aynı şantiyede ayrı iş yeri numarasıyla göstermesi yasal mıdır? Taşeron işçilerinin iş kazası geçirmesi durumunda yüklenici firmanın işyeri numarasından dolayı sorumluluktan kaçma imkanı var mıdır? İlginize teşekkür ederim. Gökhan Ata.

CEVAP:

Gökhan bey;
Yüklenici alt işveren çalıştırması için idarenizden izin alması gerekiyorken izin almadan alt işveren çalıştırması durumunda, bu konuda sözleşmeniz de cezai hüküm bulunuyorsa bu hüküm uygulanarak ceza verilebilir. Ancak böyle bir bildirim yapmadan taşeron çalıştırmışsa bile SGK mevzuatına göre taşeronun kendi dosyası üzerinden yada asıl işveren dosyası üzerinden bildirim yapması mevzuata uygundur.
Taşeronun devamlı bir işyeri varsa ve şantiyede yaptığı işi yine devamlı işyeri işçileriyle yapıyorsa, fatura karşılığı iş yapmış gibi değerlendirilerek taşeron kendi dosyasından bildirim yapmaya devam edebilir.
Ancak alınan işçiler o iş için alınmışlarsa ve devamlı bir işyeri yoksa bu defa taşeron asıl işveren dosyası üzerinden bildirim yapmak zorundadır.
İşyerinde bir iş kazası olması halinde taşeronlar asıl işverenlerle birlikte müteselsil sorumludur.

 Mustafa KESKİN - 09-11-2015