Facebook'ta Paylas  

BAYRAM HARÇLIĞI SİGORTA PRİM MATRAHINA DAHİL Mİ?


   Bayramlar, halk olarak bizi birbirimize kenetleyen günlerdir. Bayramlarda toplumsal yapı ve aile içerisindeki iletişimlerle birlikte  toplumun bir parçası olan iş hayatında da iletişim bayramın özüne uygun olacak  şekilde işler. Tüm işyerlerinde patronlar ile çalışanlar bayramlaşır. Varsa kırgınlıkların, şahsileştirilmediği sadece işin tabiatından kaynaklandığı, işçisiyle patronuyla bir aile olunduğu vurgusu yapılır. Hatta çoğu patron işçisini ailelerinden ve akrabalarından ayırt etmediklerini göstermek ve hissettirmek için bayram günlerini de vesile ederek işçilerine "bayram harçlıkları" nevinden ödemelerde bulunurlar.

Çoğu işveren, bunun sadece harçlık olduğunu, arızi bir ödeme olduğunu ve bu ödemenin prim matrahına dahil olmadığını zannederek, yapılan ödemenin prim tahakkuklarını ve prim ödemelerini yapmayı akıllarına getirmezler. Ta ki defterleri SGK tarafından incelemeye alınıncaya kadar. İnceleme sonucunda yaptıkları hayır işlerine ve iyiliğe pişman olmasalar da bundan sonra yapacakları hayır işlerinde tereddüt yaşayabilirler.

Bayramlar ve içerdiği anlam, bizim manevi değerlerimizdendir. Kanun yapıcılar düzenlemeleri, hakkı gasp yapanlara göre yapmamalıdır. Bayram harçlıklarının prime dahil edilmesi, işverenler tarafından prim matrahı kapsamı dışında bırakılan ücret ve benzeri ödemelerin bayram harçlığı şeklinde ödenerek SGK' nın prim kaybına yol açacağı düşüncesi ile yapılmaktadır.

Eğer böyle bir kaygı varsa yapılacak işlem, verilecek bayram harçlık miktarının tavanını belirlemek olmalıdır. İşverenlerin hem hayır  olsun diye hem de yardım olsun diye verdikleri bayram harçlıklarından prim alınması, bu yardımların yapılmasını engellemekte ve bayram harçlığı gibi toplumsal değerlerimizi bünyesinde barındıran uygulamaları yok etmektedir. Oysa devletlerin görevi toplumsal değerleri yok etmek değil onları yaşatmak için bireyleri teşvik etmek olmalıdır. Bayram harçlığına sadece bayram harçlığı olarak bakmamak gerekmektedir. İşverenler tarafından işçilerine bayram harçlığı şeklinde yapılan ödemeler, hem ortak kazancın paylaşımı hem de yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir.

 

 

SİGORTA PRİM MATRAHINA DAHİL OLMAYAN ÖDEMELER;

Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminat kapsamında  yapılan ödemelerin tamamı prim matrahına dahil değildir. Kanun koyucu prime dahil edilmeyecek ödeme kalemlerini tek tek saymış ve sonuna vb kısaltmasını koymamıştır. Bu kalemlerde yapılan ödemeler her ay sürekli yapılsa bile prime dahil kazançlardan sayılmaz.

 

Kanunda  belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerden prim alınır. İşçilere verilen bayram harçlıkları da primi alınacak ödemelerdendir.

DÜZELTME NASIL YAPILIR;

Eğer işveren bayram harçlığının sigorta prim matrahına dahil edileceğini bilmiyorsa ve bayramda işçilerine ödediği bayram harçlığı ödemelerini SGK' ya  bildirip prim ödememişse geriye doğru düzeltme işlemi yapmasında yarar bulunmaktadır. Çünkü düzeltme işlemi yapılmadan, SGK denetim elemanları tarafından "bayram harçlığı" adı altında yapılan bu ödemeler tespit edilirse geriye doğru prim tahakkukları yapılır, hem primler gecikme cezası ve gecikme zamlarıyla beraber tahsil edilir hem de ödemenin yapıldığı her ay için o dönemdeki asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası verilir.

SORU;

Mustafa Bey merhaba,
 Ben 01/10/1990 da meslek lisesinden sigortam başladı.
 Ama ilk 05/05/1997 normal bir şekilde işyerinde çalışmaya başladım.
 Şu an 5900 günüm var. SGK' nın sayfasında ne zaman emekli olabilirim linkinde hesaplama yaptırırken işe başlama tarihini bu iki tarihten hangisini yazmam lazım. Hangi yaş ve tarihte emekli olabilirim. Çok teşekkürler. Cengiz Çakır.

CEVAP:

Cengiz Bey,
Stajda yapılan sigortalılık hem sigorta başlangıcı olarak sayılmıyor. Hem de staj süresinde uzun vadeli sigorta primi ödemediğiniz için staj süreleriniz, gün olarak sigorta prim gününüze eklenemiyor.
Normal sigorta başlangıç tarihiniz sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edileceğinden emeklilik hesabınızı ikinci tarihe göre yapmalısınız.
Emeklilik hesabınız ikinci tarihe göre yapıldığında 5825 gün prim ödemek şartıyla 56 yaşında emekli olmaya hak kazanacaksınız.
Ancak staj sürelerine de borçlanma getirilmesi ile ilgili Bakanlığın bir çalışması olduğu basına yansıdı.Yeni kurulacak hükümetin konuyu nasıl değerlendireceğini görmek gerekmektedir. 
Çalışmanın içeriğini bilmemekle beraber yasalaşmasını bekleyip değerlendirme yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Mustafa KESKİN - 27.07.2015