Facebook'ta Paylas  

İnternet Vergi Dairesi, BEYANNAME DEĞİŞİKLİKLERİ


 

01.07.2015 - Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

01.07.2015 - Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/ 2 Dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

01.07.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

01.07.2015 - ARACILIK SÖZLEŞMESİ DUYURUSU

Vergi Usul Kanunu 405 No'lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname/bildirim olarak gönderilebilir. Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman gerçekleştirilecektir. 

01.07.2015 - İSTİSNA TALEPLERİ YAZISI

3996 Sayılı kanuna göre YAP-İŞLET-DEVRET veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisna talep yazısı talepleri 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır. 

01.07.2015 - MUH9213 BEYANNAMESİ

Genel Bütçeye Tabi kurum ve/veya kuruluşların, Genel Bütçe kapsamı dışında yaptıkları Stopajlar için verilebilecek beyannamedir. Daha önceden Vergi Dairelerine Kağıt ortamında verilen bu beyanname 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilebilecektir.