Facebook'ta Paylas  

DAMGA VERGİSİ NEDİR?


   
 DAMGA VERGİSİ NEDİR?

 
 Sertaç TOK
Asmmmo
Yönetim Kurulu Üyesi
 

Damga vergisinin kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar damga vergisine tabidir. (1) sayılı tabloda yer almayan kağıtlar damga vergisine tabi değildir.  Kağıt kavramı yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak sureti ile düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat ve belli etmek için ibraz edilecek belgeleri ifade eder.             Yani diğer bir anlatımla;
1-    İbraz edilebilir olması lazım
2-    İmzalanabilir yada imza yerine geçen ibareler olacaktır.
3-    Hüküm içerecektir.


DAMGA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ

Damga vergisinin mükellefi o kağıtları imzalayandır.
İmza atan taraflardan biri muaf veya resmi daire ise damga vergisinin mükellefi diğer kişi olacaktır.
Damga vergisine konu olan sözleşme kaç nüsha hazırlanırsa o kadar damga vergisi ödenir. ( Suret veya fotokopi damga vergisine tabi değildir)
İdareye sözleşmeyi ibraz eden damga vergisini ödemekle yükümlüdür. 
(Damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise dava hakkı onundur.)
Bir sözleşme Anonim Şirket ve şahıs arasında yapılmışsa Anonim Şirket damga vergisi mükellefi olduğu için Vergi Dairesi Anonim Şirketi kabul eder.
Yurt dışında imzalanan kağıdın hükmü yurt içinde uygulanıp faydalandırılırsa bu işlem damga vergisinde tabidir.

DAMGA VERGİSİ NE ŞEKİLDE ÖDENİR

Damga vergisi 2 şekilde ödenir.
1-    Nispi Şekilde      (binde 8,25)
2-    Maktu şekilde      (30,00 TL)
Sözleşmede değer yoksa damga vergisi maktu alınır, değer varsa nispi alınır.
Damga vergisi;  basılı damga konulması, makbuz şeklinde yada istihkaktan mahsup edilerek ödenir.

DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK

24. Maddeye istinaden Vergiye tabi kağıtların damga vergisi hiç ödenmemiş veya eksik ödenmişse imzalayanlar bu vergiden müteselsilen sorumludur.
Yurt dışında imzalanan sözleşmeler  Türkiye de ibraz edilirse damga vergisi Türkiye de ödenir. Mad.1

DAMGA VERGİSİNDE İSTİSNA

Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisinden müstesnadır.