Facebook'ta Paylas  

Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı eğitim merkezlerinde öğrenim gören aday ve çırakların iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili yapılacak işlemler


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü  

 

BİLGİLENDİRME NOTU

 

          5510 sayılı kanunun 5. Maddesinin b bendi kapsamında sigortalı sayılan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Meslek Liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin iş kazası geçirmeleri halinde kurumumuza iş kazası bildirimini kimin yapması gerektiği konusunda öğrenciyi staja gönderen eğitim kurumu ile staj görülen işyeri arasında uygulamada sorunlar yaşandığı görüldüğünden bu bilgilendirmenin yapılması zorunlu hale gelmiştir.                                                           

1-        3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta kollarına; Meslek Liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ise iş kazası meslek hastalığı sigorta koluna tabi olarak 5510 sayılı kanunun 5. Maddesinin b bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

2-   5510 sayılı kanunun 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, Yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, Prim ödeme yükümlüsüdür. 

3-   Kurumumuz açısından staja tabi tutulan öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar ile Yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu olmasına rağmen iş kazası geçiren stajerler için iş kazası bildirimi yönünden sorumluluk farklılık göstermektedir. 

          Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği İş Kazası bildirimi ve bildirim süresi başlıklı 7. Maddesinde ,”Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde ve yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği  İş Kazası bildirimi ve bildirim süresi başlıklı 35. Maddesinde” Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir “ hükmü bulunmaktadır. 

          3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Ücret ve Sosyal Güvenlik başlıklı 25. Maddesinde “aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.” hükmü de bulunmaktadır. 

Sonuç olarak;  

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin primleri okulları tarafından ödenmekte ise de iş kazası geçirmeleri halinde, iş kazasını Kuruma bildirme yükümlülüğü yukarıda belirtilen tüm mevzuat hükümlerine göre eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri yükümlülüğündedir.

Bilal CANBOLAT  

Sosyal Güvenlik İl Müdürü