Facebook'ta Paylas  

Yıllık Vergi Beyanları Hk. Hatırlatma


 Sayın Meslek Mensubu Arkadaşlar,                                                                                              24/04/2015

 

KONU : Yıllık Vergi Beyanları Hk. Hatırlatma

 

 

29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre ;Meslek mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca Yıllık Beyannamelerini imzaladıkları (E-Beyanname şeklinde gönderdikleri) Mükelleflerin listesini Vergi Dairelerine Vermeleri ; “6 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” İle  04/05/2013 Tarih ve 28637 Sayılı resmi gazete’de yayımlanarak  KALDIRILMIŞTIR.  

 

6 Nolu Tebliğ ile 04/05/2013  TARİH  28637 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK  KALDIRILMIŞTIR

 

 Saygılarımla,

 SACİT ÇULHA

 Meslek Yasası Mevzuatı Komisyon Bşk