Facebook'ta Paylas  

ODA KAYDI İPTAL EDİLENLERE YENİ BİR ŞANS


 Değerli okurlarım, Bağ-Kur Kanunu kapsamında şirket ortağı, vergi mükellefi olanlarla birlikte birde Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkar siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunanlarda Bağ-Kur (4/B) sigortalısı sayılmaktaydı. SGK, sigortalılığın tespiti aşamasında bu kanuni hakkı, oda kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulması şartına bağladığından, yapılan incelemelerde usulüne uygun olarak tutulmayan oda kayıtlarından dolayı sağlanan sigortalılıkların iptali yönünde kararlar verildi  ve bir çok sigortalı mağdur edildi. Hatta mağdur edilen sigortalılar içinde emekli olanlar bile vardı. SGK, sadece sigortalılığı iptal etmedi bunun sonucu olarak emekli olmuş sigortalılardan ödediği emekli maaşlarını da geri istedi. Uygulama ile ülke düzeyinde bir kaos ortamı oluşmuş oldu. SGK' nın buradaki en büyük hatası, yıllarca usulüne uygun olmayan kayıtlara dayalı olarak prim ödeyen sigortalıların primlerini kabul edip yada sigortalılar tarafından primlerin toplu olarak ödenmesi aşamasında hiç ses çıkarmayıp iş emekli maaşı ödemeye geldiğinde sigortalılığın iptal edilmesi olmuştur. Yani yıllarca, primlerini alırken sigortalılığını geçerli sayarım ancak sana bir hak verirken sigortalılığını geçerli saymam mantığıyla hareket etmiş olmasıdır.

 

 

SGK, oda kayıtlarındaki söz konusu problemden dolayı Bağ-Kur(4/B) sigortalılarının yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldırmak ve hatasını düzeltmek  için 22/3/1985 tarihinden sonra oda veya sicil kayıtlarına göre tescili yapılan sigortalılardan, usulüne uygun tutulmayan oda kayıtlarına istinaden sigortalılıklarının iptal edilmesi dolayısıyla oluşan hak kayıplarının önüne geçilerek mağduriyetlerin önlenmesi için 11/09/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile  yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenleme ile  Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkar siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilenlerden, SGK' ya  kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, Bağ-Kur (4/B) kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak sigortalılıkları iptal edilen sigortalıların 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait primleri, 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olmak şartıyla, sigortalılıkları geçerli sayıldı.

           

 Yapılan yeni düzenlemeye göre, hizmet sürelerinin iptali sebebiyle aylıkları iptal edilen veya aylık talepleri reddedilen sigortalıların iptal edilen sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini belirtilen sürede ödemiş olmaları şartıyla sigortalıların ve hak sahiplerinin aylıklarının bağlanması gerekmektedir.

 SGK bu durumda olan sigortalıların, reddedilen önceki taleplerini dikkate alınmayıp, diğer şartları da taşımaları halinde yeni talep tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlayacağından, bu konuda mağdur olan sigortalı yada hak sahiplerinin acilen yeniden emekli talebinde bulunmaları gerekmektedir.  Yeniden talep şartı sadece aylık talepleri reddedilen sigortalılar için gerekmektedir. 

 

 

SORU;

Mustafa Bey merhabalar,

Türkiye'deki mültecilerin, sığınmacıların ve Suriyeli misafirlerin çalışma izinleri nedir? Mevzuatın içinden çıkamadım ve bu konuyu çok merak ediyorum. Yanıt verirseniz çok sevinirim. Saygılarımla, Hande Yılmaz.

 

 

CEVAP:

Hande Hanım;
Yabancıların ister işçi olarak isterse işyeri sahibi yada şirket ortağı olarak Türkiye de çalışmak istemeleri halinde mutlaka Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınmalıdır.
Çalışma izni için elektronik ortamda Çalışma Bakanlığına başvurulmaktadır.
Hangi belgelerle başvurulacağı Bakanlığın web sitesinde mevcuttur.
Çalışma izni alınmadan işçi çalıştırılması yada işyeri sahibi şeklinde çalışılması halinde Bakanlık tarafından idari para cezası uygulaması yapılmaktadır.
Konu teferruatlı olduğu için sorunuzda neyi sormak istediğinizi tam anlayamadım.
Bu şekilde kısa cevap vererek konuyu açıklamaya çalıştım.

 Mustafa Keskin