Facebook'ta Paylas  

İnternet Vergi Dairesi, ÖNEMLİ DUYURU


 01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız. 

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 30.03.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen KURUM GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir. 

01.04.2015 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2015 1. Dönem Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014 dönemi için Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 

01.04.2015 - ÖTV1 ve ÖTV6 Beyannameleri Değişikliği

Mart 2015 dönemi için OTV1 ve ÖTV6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 

01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü sınırları içinde birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin; aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü faaliyet alanındaki şubeleri için Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şubesi için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname verebilmelerine imkân veren program 01.04.2015 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır. Bu şekilde elektronik ortamda muhtasar beyanname verecek mükelleflerimiz Özel Onaydan şube adresini seçerek her şube için ayrı muhtasar beyannamesi verebilirler. 

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermek isteyen mükelleflere, her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermelerine imkan veren program 01.04.2015 tarihinde kullanıma açıldığından 01.04.2015 tarihinden önce elden Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne verilen beyannamelerin Düzeltme Beyannameleri ilgili Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne elden verilecektir. 01.04.2015 tarihinden sonra elektronik ortamda verilmesi gereken bu beyannamelerin kağıt ortamında verilmesi halinde mükelleflerimize VUK.nun mük.355 maddesi kapsamında ceza kesileceği tabiidir.