Facebook'ta Paylas  

2011 YILINA GİRERKEN UNUTMAMANIZ GEREKENLER!


   
  2011 YILINA GİRERKEN UNUTMAMANIZ GEREKENLER!

 
 Sedat ERYÜREK
SMMM
 

Yeni yılda; aşağıda maddeler halinde özetlediğim hususlara dikkat etmeleri halinde, Firmaların, İşleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere idari, mali para cezaları ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır.
 
1-İşyeri KİRA Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, BANKAYA yatırmak zorunda olduğunuzu,

2- Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, İşyerinde uygulanan ASGARİ ÜCRET yazısını, görünür bir yere asmayı ve bordroyu imzalamaları gerektiğini,

3- 10 kişi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağın,

4- Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde ,Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı,

5-Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

6-Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı varsa gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi,

7-Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte(kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, Ancak Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınızı,

8-Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini ,pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi,

9-Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almayı, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istemeyi,

10- Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,

11-Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

12-Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,

13-Bir takvim ayı içerisinde 8.000,00 (SEKİZBİN) TL ve üzerindeki alım faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT Sİ veya POSTA ÇEKİ ile yapmayı veya tahsil etmeyi,

14-Firmanız şirket olarak (limited şirket,anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

15-Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

16-Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

17-Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilatlarınızı yapmamayı, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

18-Vergi Dairesi ve SSK dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi,

19-İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildirmeyi,

20-İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi,

21-İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı,
 
22-İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı,

23-İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme,işe gelmeme,hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka Mali MÜŞAVİRİNİZLE  irtibat kurmayı,

24-Mevcut çalışan işçileriniz eve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup(yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi,

26-Her ayın son iş günü SSK ve BAĞKUR ödemeleriniz olduğunu,
.
27-İşyerinizde Vergi Levhanızı, mutlaka görünür bir yere asmayı,

28-Yazar kasa kullanıyorsanız Yazarkasa Levhanızı mutlaka görünür bir yere asmayı,