Facebook'ta Paylas  

Yıl Sonu Fatura Sayımı - SMMM Sedat ERYÜREK


Yıl Sonu Fatura Sayımı

Vergi incelemelerinde; kullanılan veya kullanılmayan fatura yapraklarının ya da ciltlerinin eksik olduğunun tespit edilmesi durumlarında, İnceleme elemanları olayın şekline göre belge gizlemek ya da sahte belge düzenlemek kapsamında işlem yapmaktadır.

Bu nedenle Tüccarlar; faturaların kontrolü için bir dizi önlem almalıdırlar;
Bu önlemlerden birincisi aşağıda belirtilen şekilde yılsonunda fatura sayımı olmalıdır;

 Kullanılan fatura ciltlerinde, iptal edilen faturaların üst sayfalarının olup olmadığı,

 Kullanılan fatura ciltlerinde, sıralı sayfa yapraklarından, eksik olup olmadığı,

 Kullanılan fatura ciltlerinden eksik olup olmadığı,

 Kullanılmamış fatura ciltlerinde, sıralı sayfa yapraklarından eksik olup olmadığı,

 Kullanılmamış fatura ciltlerinden eksik olup olmadığı kontrol edilmelidir.


Yukarıda belirdiğim önlemin alınması durumunda, kaybettiğinizi zannettiğiniz Fatura ciltlerindeki eksik sayfalar ya da fatura ciltleri sizin bilginiz dışında kullanılabilmenin önüne geçilmesini sağlar.

Faturaların kontrolü için ikinci önlem ise Faturanın düzenlemesinden sorumlu olan personele faturalar tutanak ile teslim edilmeli, işten ayrılacakları zamanda fatura sayımı yapılmalı ve tutanakla teslim alınmalıdır. Bu uygulama ise İleri ki zamanlarda faturalarla ilgili bir pürüz çıktığında kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi açısından önemlidir.

Kaybettiğinizi zannettiğiz faturalar, zaman zaman şirket çalışanları tarafından belirli komisyon karşılığı düzenlenmekte; verilen bu faturalar ne yazık ki Vergi Usul Kanunun 359/a-2 veya 359/b maddesinde belirtilen tanımlara girdiğinden vergi ziyaı cezası dışında hapis cezası ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunun dışında Gelir İdaresi Başkalığı sizi sahte belge düzenleyenler listesine alacağından; ihracatçı iseniz, ihraç ettiğiniz malın KDV iadesini alamayacağınızı, ihracat yapan firmalara mal üreten ya da mal tedarik eden firma iseniz, müşterilerinizin sizden aldığı maldan ötürü KDV iadesi alamayacakları bunun doğal sonucu olarak size mal siparişi vermeyecekleri anlamına gelmektedir.

Yılsonlarında mal sayımına verdiğiniz önemi fatura sayımına da vererek yılı sorunsuz kapatmanız dileğiyle.

SMMM Sedat ERYÜREK