Facebook'ta Paylas  

ADANA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SANAYİ SİCİL BELGE MÜRACAATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.


 BASIN BÜLTENİ

ADANA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SANAYİ SİCİL BELGE MÜRACAATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na geçici madde eklenmiş olup, söz konusu geçici madde ile "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu Maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz." hükmü getirilmişti. Ayrıca 25/10/2014 tarihli ve 29156 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SGM 2014/11 Sayılı Sanayi Sicil Tebliğince 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre Mikro İşletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayan işletmeler, İl Müdürlüğümüze Sanayi Sicil Belgesi için başvuru yapmaları durumunda firma beyanı esas alınarak Sanayi Sicil Belgesi düzenlenecektir.

Konuyla ilgili işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için İl Müdürlüğümüzle temasa geçmeleri menfaatleri icabı olacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur.

 Remzi ÖZDOĞAN
 İl Müdürü