Facebook'ta Paylas  

Yeniden Değerleme Oranı 2014 Yılı İçin %10,11 Olarak Tespit Edilmiştir.


 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.