Facebook'ta Paylas  

SGK Duyurusu "İşverenlere Önemle Duyurulur "


 T.C.SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
DUYURU
 
İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR
5510 sayılı kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilememektedirler.
 
Söz konusu hüküm gereğince, 12/11/2014 tarihinden itibaren Kurumumuz işyeri bildirgesi kayıtları ve Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) kayıtları sorgulanarak gerçek kişi vergi mükelleflerinin kendilerine ait işyerinden bildirim yapmalarına imkan verilmeyecektir.
 
Uygulama daha sonra tüzel kişiler ve şirket ortakları yönünden de yapılacaktır. 
 
Kamuoyuna önemle duyurulur.