Facebook'ta Paylas  

Prim Yapılandırmasında Dikkat Edilecek Hususlar


  PRİM AFFI İÇİN BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ; 

SGK primlerinin yeniden yapılandırılması( AF)  için borçlular tarafından başvurular, 01/10/2014 tarihinden itibaren resmen başladı. Ancak bazı borçlular  borç yapılandırması için Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihinden

yapılandırmanın resmen başladığı 01/10/2014 tarihi arasında da yapılandırma başvurusunda  bulunmuşlarsa onların  başvuruları da kabul edilecektir.

Af hakkından yararlanmak için  başvuruda bulunulması gereken son gün  sigorta prim alacakları için  31/12/2014 tarihi, genel sağlık primi alacakları yönünden ise en geç30/4/2015 tarihidir.

SGK prim affına başvurular borcu olan işverenler tarafından, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Sigortakanalıyla, başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak,sistemden başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısının mutlaka alınması gerekmektedir.

Bağ-Kur(4/B) sigortalıları e- sigorta sistemi üzerinden işlem yapamadıklarından başvurularını, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunu tercih etmeleri halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta

yolunu tercih etmiş olmaları halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

İŞYERİNİ KAPATANLAR AFFA NASIL BAŞVURCAKLAR? 

SGK  Kanunu kapsamından çıkartılmış yani faaliyetine son vermiş ya da SGK Kanunu kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerini unutmuş olan işverenler, e-Sigorta kanalıyla başvuru yapamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince  yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Başvuru formlarını adi postayla gönderenler mutlaka bu durumu göz önünde bulundurmalıdırlar. Eğer başvuruları son gün olan 31/12/2014 tarihinden sonra SGK kayıtlarına girmişse başvuruları kabul dilmeyecektir.

AFTA TAKSİT ÖDEME SEÇENEKLERİNİN TESPİTİ;

İşverenlerin SGK' da işlem gören birden fazla dosyaları varsa, her dosya için ayrı ayrı  başvurmaları gerektiği, ancak biri için başvuran işverenin daha sonra başvuruda bulunmadıkları diğer dosyalar içinde af yasasından yararlanabileceklerini daha önceki yazımızda belirtmiştim. Başvuruda bulunduğu dosya için peşin ödeme seçeneğini seçen işveren, süresinde başvurmadığı diğer dosyalar için taksitli seçenekleri de seçebilecektir.

Yine Bağ-Kur (4/B) sigortalıları da farklı faaliyetlerinden dolayı  prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunmaları halinde diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.

Bu başvurular sırasında başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğer borçlar için peşin veya farklı süreli taksit de tercih edilebilecektir.

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi

Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com