Facebook'ta Paylas  

SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALARIN 15. MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEME


 

19/08/2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in uygulanmasına ilişkin hususlar ile  açıklamaların, “Halen Sınava Girmekte Olan Adaylardan Daha Önce Sınav  Dosyası Bulananların Durumu” başlıklı 15. maddesi; uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Halen Sınava Girmekte Olan Adaylardan  Daha Önce Sınav Dosyası Bulananların Durumu


15)

a) Halen sınava girmekte olan adaylardan, daha önce sınav dosyası açtırmış ve sınav dosyaları süre yahut sınav hakkı yönünden kapanmış olan adaylar, mevcut sınav dosyalarını kapattırmak kaydıyla, önceki sınav dosyaları üzerinden intibak başvurusunda bulunabileceklerdir. 

b) İntibak başvurusunda bulunan adayların, intibak başvurularının tamamlanabilmesi için, herhangi bir sınav dosyasına istinaden açılmış dava/davalardan feragat etmeleri, dava açmamaları, mevcut mahkeme kararı hakkında kanun yollarına başvurmamaları aranacaktır. Açılmış davalardan feragat edilmesi halinde Birlik de bu davadan feragat etmiş sayılacaktır. 

İntibak başvurusunda bulunan adayların açılmış davalardan feragat etmemeleri, dava açmaları, mevcut mahkeme kararı hakkında kanun yollarına başvurmaları halinde, intibak başvuruları için son tarih olan 
19.08.2015 tarihinde mevcut hukuki durum üzerinden adayın yapacağı tercihe göre intibak başvuruları tamamlanacaktır. Açılmış davaların sonuçlanmamış olması yada davadan feragat edilmemiş olması, 
mahkeme kararı hakkında kanun yollarına başvurulması halinde intibak başvurularının tamamlanmayacağı açıktır.