Facebook'ta Paylas  

TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ


  Değerli okuyucularım, hem TBMM gündemini uzun süreden beri meşgul eden hem de bir çok vatandaşımız tarafından sabırsızlıkla beklenen Torba yasa TBMM' inde kabul edilerek geçti. Beklenen yasa, Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanarak resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan sonraki haftalarda yayınlanacak yazılarımda öncelikle torba yasanın sigortalı ve işverenlere getirdikleri hak ve yükümlülükleri konu edineceğim. Sonraki yazılarımda daha detaylı olarak ele alacağım konuların başında torba yasada yer alan primlerin yeniden yapılandırılması yani af konusu olacaktır.

Prim ve vergi afları ülkemizin en kronik sorunlarından biridir. Prim afları, önceleri hem adaletsiz hem de kronik bir sorun olarak görünürken, adaletsizliği, primler için 5 puanlık indirim uygulamasına geçilmesiyle beraber nispeten ortadan kalkmış bulunmaktadır. Artık primlerini zamanında ödeyen işverenler af çıktığında biz keriz miyiz niçin primleri zamanında ödedik dememektedirler. Çünkü primlerini zamanında ödeyerek %15 gibi prim indiriminden yararlanmaktadırlar. Ancak vergi bağlamında adaletsizliğin devam ettiğini söylemekte yarar bulunmaktadır. SGK uygulamalarında hakkaniyet sağlandığından, affı müjde olarak değerlendirmekte bir problem olmadığını düşünüyorum.

BORCU OLAN EMEKLİLERE MÜJDE;

Prim affı, emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek prim borçlarını da kapsamaktadır. Emekliler kendi adlarına bir işyeri işletmeye devam ediyorlarsa yada bir şirketin ortağı olarak ticari faaliyetlerine devam ediyorsa, emekli maaşlarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu primin kesilmesi için emekli sigortalının SGK' ya ticari faaliyeti ile ilgili bildirimde bulunması gerekmektedir. Emekli sigortalı, yapması gereken bildirimi yapmamışsa ve SGK sistemi emeklinin ticari faaliyetini tespit etmemişse bu defa emekli sigortalıya ticari faaliyetinin başladığı tarihten bu yana sosyal güvenlik destek prim borcu çıkarılmaktadır. Çıkarılan borca birde gecikme zammı gecikme cezası uygulanarak emeklinin ödemekte zorluk çekeceği bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu af, bu tabloyu nispeten ortadan kaldırarak emekli sigortalılara ödeme kolaylığı getirmektedir. Borcu olan ve şu an maaşlarından kesinti yapılan emekli sigortalıların prim affına mutlaka müracaat etmelerinde yarar bulunmaktadır.

İŞ KAZASI DOLAYISYLA BORCU OLANLARA KÖTÜ HABER;

Torba yasadaki af düzenlemesinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi, iş kazası ve meslek hastalıkları dolayısıyla işverenlere çıkarılan rücu borçlarının af kapsamına alınmamasıdır. İş kazası ve meslek hastalıkları dolayısıyla işverenlere, tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alınmış olsa bile çoğu zaman, işverenlere, denetimin yetersiz yapıldığından ve eğitimin yetersiz verildiğinden dolayı inceleme elamanlar tarafından kusur verilmekte ve buna istinaden  borçlar çıkarılmaktadır. Yani işverenler yanlarında çalıştırdıkları sigortalılar için meydana gelebilecek iş kazası meslek hastalığı risklerine karşı primlerini süresinde ödedikleri halde, riskin meydana gelip iş kazası olması halinde, birde kusurlu bulunup rucu borçları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu şekilde çıkarılan borçların büyüklüğünden dolayı mağdur olmuş bir sürü işveren bulunmaktadır. Asıl affın öncelikle bu işverenler için çıkarılması gerekirken bu defa da bu işverenler maalesef unutulmuş görülmektedir. Sorunun daha da büyümemesi için bundan sonra çıkacak torba yasaya mutlaka rucu borçlarının da dahil edilmesi gerekmektedir.

SORU;

İyi günler Mustafa Bey; 
12.06.1967 doğumluyum. 1984 yılından beri sigortalıyım fakat işverenlerden kaynaklana sebeplerden ve bizimde dikkatsizliğimizden prim günüm hala 2 bin küsurlarda. Devamlı da yevmiye ile çalıştığımız için 10 gün orda on gün burada tamamlayamadık.
Borç yapılanması ile prim ödemesi yapmak için bankadan kredi çekerek prim günü kazanma  gibi olaylardan bahsediliyor. Emekli olabilmemin yolu veya yolları nelerdir. Yardımcı olursanız sevinirim. Harun AVCI

CEVAP:

Harun Bey;
Anladığım kadarıyla hizmet akdine tabi olarak işverenlerin yanlarında çalışıyorsunuz. Yani SSK(4/A) sigortalısı olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Geçmişte  çalışmadığınız yada kısmi çalıştığınız ayları prim ödeyerek tamamlamanız ve prim ödeme gün sayını arttırmanız mümkün değildir. Yapmanız gereken tek şey bundan sonra çalıştığınız yerlerin işverenlerinin sigortanızı, çalıştığınız süre kadar  yapmalarını takip etmeniz ve bu konuda ısrarcı olmanızdır. Eğer ay içinde eksik çalışmanız varsa kalan günleri isteğe bağlı sigorta primi olarak yatırabilirsiniz. Bunun için SGK' ya dilekçe vermeniz gerekmektedir. Bu işlemi bundan sonraki aylar için yapabilirsiniz. Eğer çalıştığınız işverenlerle aranızda kısmi istihdam sözleşmesi varsa bu defa 01.10.2008 tarihinden sonrası için, ay içinde eksik çalıştığınız günleri borçlanabilirisiniz.

 

 Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com