Facebook'ta Paylas  

İŞ HUKUKU DENİLDİĞİNDE AKLINIZA İLK GELEN DÜŞÜNCE NEDİR?


 Yapılan her işin bir hukuku vardır ve bir hukuka dayandırılmalıdır. Hukuk bir sonuçtur olumlu yada olumsuz olabilir sonuçların getireceği durumları katlanmak veya kazanım olması durumu ise kişisel haklardır. İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla tarafların haklarını koruyarak, sosyal ilişkide somut eşitliğin sağlanmasını hedefleyen hukuk sistemidir.    

Yapılan her işin eylemin bir hukuku olduğu ve bu hukukun sağladığı hakların korunması ve kazınılması olarak kişilere fayda sağlar. İnsanlar yaptıkları işlerin sonucunun bir hukuka dayandığını unutmamalıdır. İş Hukuku denildiğinde aklınıza sadece işçi gelmemelidir. Örneğin ofisinizde yaptığınız iş, memurun yaptığı iş, amirin yaptığı da bir iştir. İş hukuku toplum içerisinde yerini aldığını çok genel ve sosyal bir alana yayıldığını gözlemleyebiliriz. Hukuk  bir haktır hakların korunmasıdır ve her birey bu hukuktan faydalanmak ister.

İş hukukunun amacı işçilerin hukuksal haklarının korunması ve devam ettirilmesi olarak karşımıza çıkar. 

Hiç bir işveren yada Devlet işçilerin hakları zayi olsun veya onlar iş kazası geçirsin diye işe almaz. Hiç bir işçide başına bir kaza gelsin diyerek işe girmez. Fakat işçi de iş verende hukuksal haklarının bir kaza anında korunduğunu bilir. Devletimiz bunu için bazı düzenlemeler yapmış ve 6331 Sayılı Kanunu'nu aşamalı olarak yürürlüğe girdirmiştir. Fakat bu kanunun yürürlüğe girmesi veya iş güveliği uzmanlarının devreye sokulması hiç bir zaman iş kazalarının önüne geçemeyeceğinden gerekli tedbirlerin alınması için yapılan bu uygulama prosedürlere uymaktan ve işverene artı bir yük getirmekten başka bir şey sağlamamıştır. 

Burada işverenlere yüklenen ve sanki sadece işveren sorumluluğunda olan bir konu gibi algılanan iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin konular tek taraflı algılanmamalı ayrıca işçilerin eğitimi ve onların bilinçlenmesi bakımından işin niteliğine göre tehlike anında yapılması gereken konularda eğitimler verilmeli ve işçilerin en azından iş kazalarında ilk yardım konusunda bilinçlenmelerini sağlayacak kurslar zorunlu hale getirilmelidir. İş güvenliği uzmanlarının bu tip eğitimleri verebilecek kapasitede olan kişiler olması ve teknik konularda bilinçli olmaları şartı da ayrı bir meseledir. İşyerlerini dolaşarak işyerinin durumuna göre burada şu tehlikeler olabilir, şu tedbirleri almak bu tedbirleri almak gibi düşünce ve ön yargılarını resmi hale getirmek kağıt üzerinde fikir beyan etmek somut değildir. Küçük bir çocuğu da götürüp bu işyerinde ne gibi tehlikeler olur deseniz inanın sizin düşündüğünüz ilk konular hemen aklına gelecektir ve söyleyecektir. 

 İş güvenliği işverenin alacağı tedbirlerle önlenebilir ama düşen bir asansörü durdurmaz, yada yüksek bir binadan düşen işçi için yapılacak bir şey bırakmaz, işveren aşağı şişme yatak seremez asansöre paraşüt bağlayamaz veya belki, yangın anında orada bulunuyorsa yangın söndürücüyü işçisinden daha iyi kullanabilir. Elbette, asansörde paraşüt sistemi var mı veya ikinci bir fren sistemi var mı gibi bir inceleme de iş güvenli uzmanınca rapor edilecek yapılmadığı takdirde işveren, yapıldığı halde çalışmaz ise asansör firması o da değilse üreticisi sorumlu olmalıdır. Yüksek binadan düşen işçi işverenin aldığı emniyet kemerini takmadan düşüyorsa işçi, taktıktan sonra düşüyorsa işveren, taktığı halde düşerse emniyet kemeri doğru takılmış mı diye düşünür dururuz, doğal afetlerde bile bazen suçlu ararız sorumlu bulmaya çalışırız. Elbette tedbirler alınmalı gerekli işlemler yapılmadır. Burada önemli olan tedbirleri toplum olarak almalıyız. Devlet, işçi, işveren, emekli, hatta çocukların bile eğitimi şarttır. İlk yardım dersleri her bireyin bilmesi gereken önemli bir konudur. Bilinmelidir ki ilk yardım dersleri tehlikeden sonra yapılan tehlikenin ölümcül hale gelmesini engellemeye yardımcı olan bir sağlık işlemidir, önemli olan tehlikenin geliyorum dediğinin duyulması ve iş kazası olmadan olaylara mahal vermeyecek tedbirlerin ve bilginin kişilerde oluşması şarttır.       

                                                                                                                   19.09.2014
SMMM-Nermin PETEK
İş Hukuku Mevzuat Komisyon Başkanı