Facebook'ta Paylas  

TORBA YASA VE SGK AÇISINDAN GETİRDİKLERİ


  Türkiye' nin beklediği bir çok düzenlemenin de içinde olduğu torba yasa Cumhurbaşkanlığı seçimden önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanmıştı. Araya Cumhurbaşkanlığı seçimi, Başbakanın belirlenmesi, Bakanlar Kurulunun atanması ve devir teslimler girince uzun bir ara verilmek zorunda kalındı. Oysa bu yasanın çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen milyonlarsa insan var. Madenciler başta olmak üzere bir çok insana yeni haklar getiren ve prim affını da içine alan bu yasanın artık acilen yasalaşması gerekmektedir.

Yasa, madencilerin çalışma şartlarını ve emeklilik şartlarını yeniden düzenleyen maddeler içeriyor. Yasa tasarısı eğer yasalaşırsa bir çok çalışan ve yakınları bundan olumlu olarak etkilenecek.

Yasa tasarısı hem SGK, hem de Vergi Dairesi yönünden bazı prim ve vergi affını da içeriyor ve bu düzenlemenin çıkmasını bekleyen işverenler ve mükellefler hem kendilerini yasanın çıkmasına endeksledikleri için hem de borçlarının tamamını ödeme güçleri olmadığından borçlarını ödemeye yanaşmamaktadırlar. Bu da ilgili kurum olan SGK ve Maliye Bakanlığının ödeme dengelerini ve bütçelerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Yüce Meclisin, bu tür olumsuzlukların daha da büyümemesi ve hakların acilen sigortalılara verilmesi için Yasayı bir an önce çıkarması gerekmektedir. Kanaatimce artık bu konu siyasi malzeme konusu yapılmamalıdır. Yasanın çıkması ne kadar gecikirse SGK ve Maliye Bakanlığı, tahsilatlarında problem yaşamaya devam edecek ve problem gittikçe büyüyecektir. Zira sözü edilen her iki kurum haklı olarak af yasası çıkacak diye işverenler ve mükellefler nezdindeki icra işlemlerini durdurma noktasına getirmişlerdir. Çünkü icra işlemlerine devam etmek başka bir adaletsizliği ortaya çıkaracaktır. Bu itibarla kamuoyu yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını beklemektedir.

SORU;

Sayın Mustafa Bey;

1- Kıdem tazminatı alabilmek için işten ayrılmadan ne kadar önce ''Kıdem Tazminatı alabilir'' yazısını almam gerekiyor?

2- Bu yazıyı işverene ayrılmadan öncemi, ayrıldıktan sonramı vermem gerekir?

3- Kıdem Tazminatını yasal olarak işveren ne şekilde ödemesi gerekir? Ödememesi halinde çalışan nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

4- Bu yazıyı elden mi vermeliyim yada resmi yoldan nasıl verebilirim?

Bu sorularımı da yanıtlarsanız memnun olurum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla, Mustafa ÇELİK

 

CEVAP:

Mustafa Bey,
SGK' dan alınan kıdem tazminatı alabilir yazısının alınma süresi kanunda ve mevzuatlarda  belirtilmemiştir.
Bunun için makul bir süre önce alınması yeterlidir. Bu sürede bir hafta 10 gün önce olabilir. Ama dediğim gibi sürede bir sınırlama bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı alabilir yazısını kesinlikle işten çıkmadan önce almak ve işverene ibraz etmek gerekmektedir.
İşten çıktıktan sonra almanız halinde işveren kıdem tazminatı ödemez.
İşveren kıdem tazminatını işçi işten ayrıldıktan hemen sonra ödemelidir. Kanunda bu konuda da bir süre tanımlaması yapılmamıştır. Hemen ödemesi gerektiği belirtilmiştir. Burada da makul süre kanaatimce 1 aydır.
Ödememesi halinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulabileceği gibi alacak davasına da konu yapılabilir.
Kıdem tazminatını elden vermeniz yeterlidir. İşyerinden bu nedenle problemli ayrılıyorsanız resmi yollarla da gönderebilirsiniz.

 Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com