Facebook'ta Paylas  

Prim ve İkramiyelerin Sgk' ya Bildirimi


      Değerli okuyucularım, Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK(4/A) kapsamında çalışan sigortalılara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin (rapor parası) veya bağlanacak gelirlerin (Sürekli iş göremezlik geliri)  hesabına esas tutulacak günlük kazancı hesaplarken hak edilmiş ücretin yanında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeleri de dikkate almaktadır.        Ancak sigortalıya yapılacak rapor parası ve sürekli iş göremezlik gelirinin hesabında, mevzuat gereği hak edilen ücretin tamamı dikkate alınırken prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin %50 si dikkate alınarak bir hesaplama yapılmaktadır.

    Bu daha önceden yani SSK döneminde ilkel ve işlemlerin manüel yapıldığı dönemde, işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdındaki bilgiler esas alınarak yapılıyordu. Ancak reformla birlikte vizite kağıtları kaldırıldı.       

   Bu itibarla, 12.5.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, aylık prim ve hizmet belgesinin “Sigorta Primine Esas Kazanç” bölümü “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki ödemeler” olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılarak, uygulama daha doğru ve daha modern bir şekle getirilmiş oldu. Uygulamaya, 2010/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere “e-Sigorta” sistemi üzerinden 5.8.2010 tarihi itibariyle başlanılmış oldu. 

HAK EDİLEN ÜCRET;

   Bu defada hangi ödemelerin “Hak Edilen Ücret” hangi ödemelerin de “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki ödemeler” olduğu önemli bir konuma geldi. Çünkü prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerle birlikte sigortalının, SGK' ya bildirilen prime esas kazancı, sigorta matrah tavanını aşması halinde aşan kısım diğer ayın matrahına dahil edilme uygulamasına geçildi.

   Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan, sigortalının çalışmasının karşılığı olarak zamana göre, götürü, yüzde usulüne göre veya bahşiş şeklinde yapılan ücret ödemeleri ile  sigortalıya tam bir çalışma karşılığı olmadan kanundan dolayı işverenin yanında çalıştığı süre ile bağlantılı olarak (yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve tatil günlerinde ödenen ücretler gibi) yapılan ödemeler ile kıdem zammı, vardiya zammı, gece zammı, yıpranma zammı, eleman teminindeki güçlük zammı, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, iş riski zammı, ek görev ücreti, meslek tazminatı gibi işçinin çalışmasının karşılığı olarak çeşitli adlar altında yapılan ödemeler, “Hak edilen ücret” olarak değerlendirilmektedir.

   Ücretler ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır. 

PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ ÖDEMELER;

   Sigortalının daha verimli çalışmasını ve işyerindeki ücretinin arttırılmasını sağlamak için sigortalının gösterdiği başarıya göre yapılan ödemeler, “prim”, İşverenin sigortalılardan duyduğu memnuniyeti belirtmek ya da işyerine olan aidiyet duygusunu artırmak amacıyla sigortalıların başarısına ve verimliliğe bağlı olmaksızın yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş yıl dönümü, işçilerin evlenmesi, istisna miktarını  aşan aile, çocuk ve yemek yardımı gibi durumlara göre yapılan ödemeler, “ikramiye”, olarak değerlendirilerek, e-sigorta üzerinden Kuruma bildirilecektir.

   Prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prim matrahlarına ilâve edilerek prime tabi tutulacaktır.    

SORU;

   Merhaba Mustafa bey internette part- time çalışanlar adına olan yazınızı okudum ve bir soru sormak istiyorum. Ben İstanbul üniversitesinde öğrenciyim boş vakitlerimde bir oyun salonunda part- time çalışıyorum ve devlet bursum olduğu için sigorta talebinde bulunmadım. Bunun bana veya işverene bir zararı olur mu bu suç mu ? Acil cevaba ihtiyacım var. Büşra ALTUN

CEVAP:

   Büşra Hanım;
   İşvereniniz sizi çalıştırdığı müddetçe, çalışmanız part- time olsa da yada siz üniversitede okuyor olsanız bile  sigortalı yapmak zorundadır. Yapmaması halinde ve sizin o işyerinde çalıştığınızın SGK tarafından tespit edilmesi halinde işvereniniz hem yüklü  idari para cezalarıyla karşılaşır hem de her ay yararlandığı 5 puanlık indirimden (bu da %20 indirim demektir) bir yıl boyunca yararlanamaz.

 Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com