Facebook'ta Paylas  

TIP FAKULTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTALILIĞI


 TIP FAKULTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTALILIĞI;

Tıp Fakülteleri, okuması en zor olan ve ülkemizdeki fakülteler içinde okul süresi en uzun olan okullardır. Tıp fakültelerini tercih eden öğrenciler, altı yıl örgün öğrenimde bulunmakta daha sonrada dallara ayrılarak uzmanlık eğitimine tabi tutulmaktadırlar. Bu fakülteleri tercih eden öğrenciler hayatlarının en az 10 yılını öğrenime ayırmaktadırlar. Fakültenin ilk beş yılında teori ağırlıklı eğitim verilirken son yılı yani 6. sınıfta sadece hocalar yanında uygulamalı eğitimler verilmektedir. Uygulamalı eğitimlerin verildiği 6. sınıfta üniversite bütçelerinden karşılanmak üzere  12 ay boyunca söz konusu öğrencilere ücret ödemesi yapılmaktadır. Ücret ödemesi yapılıyor olsa bile bu öğrenciler normal sigortalılar gibi tüm sigortalı kollarına tabi çalışıyor gibi SGK' ya bildirilmezler.

Öğrenci olmalarından dolayı SGK Kanununda özel bir düzenleme yapılmıştır. İster devlet üniversiteleri olsun isterse vakıf üniversiteleri olsun Gülhane Tıp fakültesi öğrencileri de buna dahil  aynı düzenlemeye tabidirler ve fakültenin son sınıfında, yukarıda anlattığımız şekilde öğrenim görürler ve sigortalılıkları sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazsı, meslek hastalığı ve hastalık) yönünden öğrenim gördükleri kurum tarafından yapılır. Ancak burada bir istisna bulunmaktadır. Oda sözü edilen devlet yada vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara bu hak tanınmıştır. Yabancı uyruklu diğer öğrenciler 6. sınıftaki uygulama eğitimlerinden dolayı kısa vadeli sigorta kolları yönünden bile sigortalı olamazlar.

 

 

 

SİGORTA BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILIR;

Tıp Fakültelerinin son sınıfında öğrenim gören öğrencilere "İntörn öğrenci" denir. İntörn öğrencilere, 6. sınıf eğitimleri aşamasında 12 ay boyunca devlet memurları maaş hesaplarında uygulanan, gösterge ve memur aylık maaş katsayı çarpımı işlemi yapılarak bulunan ücret üzerinden ödemede bulunulur. İntörn öğrencilere bir ücret ödemesi yapılıyor olsa bile öğrenciler uygulama eğitimlerinden kaynaklı bu çalışmadan dolayı tüm sigorta kollarına tabi olarak sigortalı bildirilemezler. Hatta genel sağlık sigortası yönünden bile sigortalılıkları tesis edilemez. Kurumları tarafından elektronik ortamda e-sigorta uygulaması ile işe giriş bildirimleri SGK' ya yapılır. Aynen çıraklarda yapılan uygulama gibi intörn öğrencilerinde de sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası kapsamında prim ödemesinde bulunulur. Tüm sigorta kolları yönünden prim ödemesi yapılmadığı için bu sigortalılık emeklilikte dikkate alınmaz. Sadece bir iş kazası geçirilmesinde yada meslek hastalığın yakalanılması halinde raporlu kalınan günler için rapor parası ödenir yada sürekli iş görmez duruma düşülmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. İntörn öğrencilerine uygulama eğitimleri dolayısıyla yapılan ücret ödemesinden damga vergisi dışında bir vergi alınımı da yapılmaz. Uygulama ilk defa 1012-2013 yılı eğitim döneminde başlatılmıştır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesinde  sigortalılık kodu “24- İntörn öğrenci” olarak seçilecektir.

 

 

 

BORÇLANMA HAKLARI VARMIDIR?

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 6. sınıfta yaptıkları uygulamalı eğitim dolayısıyla sadece kısa vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı oldunan fakat genel sağlık sigortası ve uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) yönünden sigorta bildirimi yapılmayan 12 aylık eğitim dönemlerini borçlanmaları da mümkün değildir. SGK Kanununda borçlanılacak süreler 41. madde de tanımlanmıştır. İlgili maddeye göre ister yurt dışında isterse yurt içinde yapılan doktora eğitim süreleri ile tıpta uzmanlık eğitim süreleri borçlanılabilirken lisans eğitimi sayılan 6 yıllık tıp fakültelerinin son sınıflarında yapılan intörn eğitim süreleri bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinden borçlanılma yapılması da mümkün değildir.

 

 SORU;

Mustafa bey;

Ben 15.09.1972 Doğumluyum. Ticaret Lisesinde okurken SSK numarası aldım. 1994 / 1996 yılları arasında askerliğimi yaptım. Askerlik borçlanması yapmadım. 01.04.1997 tarihinde SSK' lı olarak işe başladım. Primlerimin tamamı asgari ücret üzerinden yatırıldı. Halen çalışıyorum. Toplam 6014 SSK' lı günüm var. 

1 - Ne zaman emekli olabilirim?

2 - İşten kendi isteğimle ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim?   

3 - Toplam SSK' lı günümü 9000 güne tamamlamam bana ne gibi katkı sağlar?

4 - Askerlik borçlanması yapsam, 9000 günü tamamlamama faydası olur mu? 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla, Mustafa Çelik

 

CEVAP:

Mustafa Bey;
Ticaret lisesinde okurken stajdan kaynaklı sigortalılığınız, sigorta başlangıcınız sayılmaz ve emekliliğinizin hesabında dikkate alınmaz. Bu itibarla sigortalı başlangıcınız 01.04.1997 tarihidir. Ancak askerlik borçlanması yapmanız halinde sigorta başlangıcınız askerlik süreniz kadar geriye gidecektir. Askerlik sürenizi yazmamışsınız ancak askerlik sürenizin 18 ay olduğunu farz ettiğimizde ve borçlanma yapmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 01.10.1995 tarihi olacaktır. Bu bilgiler göre 25 yıl sigortalılık, 55 yaş ve 5750 prim günü şartlarını taşımanız halinde emekli olabilirsiniz. Şu an itibariyle prim gün şartını tamamlamışsınız. 15.09.2027 tarihinde  emekli olmanız gerekmektedir.
Daha çok prim ödemeniz halinde emekli maaşınızda kısmi farklılıklar olacaktır. İşten kendi isteğinizle ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapmanız halinde hem prim günü kazanmanıza hem de bir yaş önce emekli olmanıza faydası olacaktır. askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ederim. Askerlik borçlanmasını istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

 Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com