Facebook'ta Paylas  

İşletmenizin Mali Hafıza sı Var mı? SMMM Sedat ERYÜREK


İŞLETMENİZİN  MALİ HAFIZASI  VAR MI?
 
 
          İnsanlar; geçmiş de yaşanmış olayları nasıl hafızalarında tutuyorlarsa… İşletmelerinde;  kendi yapılarına uygun olarak, geçmişte yaşadıkları ve yaşayacakları mali olayları hafızalarında tutacakları kağıt ve dijital dosyalama sistemi yaratmalıdırlar.
 
         İşletmeler yaşamları süresince bünyelerinde farklı yönetici ve elemanlar istihdam ederler. Bu yönetici ve elemanların işletmede bulundukları süre içerisinde yaşadıkları olaylar kendilerine tecrübe kazandırdığı gibi, işletmenin mali belleğine bu olayı kaydetmeleri halinde işletmeninde kendine has tecrübeleri olacaktır.
 
     Mali belleği olmayan işletmelerin nelerle karşılaşabileceklerini bir kaç örnek vermek suretiyle açıklamaya çalışacağım.
 
    İşletmenizde belli aralıklarla ithalat ve ihracat yapıyorsanız ve malınızın ithal aşamasında o konuyla ilgili elemanın işten ayrılması durumuyla karşı karşıya kalmanız ve yerine başka bir eleman alınması gereken durumlarda birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Alınan kişinin işin önceki işleyişiyle ilgili eksik bilgilere sahip olması, malın çekilmesi ile ilgili bir evrakı eksik bırakması vb. olaylar malın gümrük de beklemesine yol açabilir. Bu durum zaman kaybına, para kaybına ve müşteri kaybına yol açabilir.
 
            Şirketinizin vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilgili ödeme makbuzlarını saklamadığınızda ödediğiniz vergileri faizi ile birlikte tekrar ödeyebilirsiniz.
 
       İşletmenizin gelir idaresi başkanlığından aldığı muktezaya göre işlem tesis etmesi, ancak yaptığınız işlemin tesisi, muktezanız elinizde olmadığı için vergi incelemesinde kabul edilmeyerek ve cezalı tarhiyatla karşı karşıya kalabilirsiniz.
 
       Avukatınıza sorduğunuz soruları ve aldığınız cevapları dosyalamazsanız, ileriki tarihte çıkan benzeri işlemler için para ve zaman kaybına uğrarsınız.
     
        İmalatçısınız İhraç kayıtlı mal ihraç ettiniz. Ettiğiniz malın KDV iadesini talep ettiğinizde, vergi dairesinde imalathaneniz ile ilgili kaydınız olmadığından “KDV iadesini alamazsınız” diyebilir. İmalathanenin yoklama tutanağını bir nüshası elinizde ise sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Yoksa üretim yaptığınızı kanıtlamak için imalathanenin işletme ve açma ruhsatını, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde bulunan işyeri sicil numaralarını, üretim döneminde çalıştırdığı işçilerin SGK kayıtlarını, imalathanenin elektrik ve su abonesi olduğunu gösteren belgeleri, üretim dönemine ait elektrik ve su sarfiyatı faturaları vb delilleri toplayıp vergi mahkemesine dava açarak KDV iadesini alabilirsiniz.  
 
 

        Mali hafızası olmayan işletmeler rutin işlerinin dışında daha fazla emek, zaman ve para harcarlar. Yöneticilerinin de sinir katsayıları devamlı yüksek olur.

 

SMMM Sedat ERYÜREK