Facebook'ta Paylas  

ASKERE GİDENLERİN SİGORTALILIĞI


ASKERE GİDENLERİN SİGORTALILIĞI  

Askerlik hizmeti, erkeklerin hayatlarındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Şimdilerde çok kalmamakla beraber eskiden Anadolu'da askere gitmeyenlere çoğu zaman söz hakkı bile verilmezdi. Onun için askerlik hizmeti toplumumuzda önemli bir yere sahiptir. İnsanlar çocuklarını askere, düğüne gider gibi göndeririler. Bu hem vatan hizmetinin kutsiyetinden hem de bir erkek için askerliğin önemli bir eşik olmasından kaynaklanmaktadır. Gençlerimizin bir kısmı hiç iş hayatına başlamadan askere gitmekte iken bir kısmı iş hayatına başladıktan sonra askere gitmektedirler. Bu günkü yazımda iş hayatına başladıktan sonra, yaptığı işe ara vererek askere giden çalışanlarımızın askerlik süresince sosyal güvenlik haklarının ne olacağını anlatmaya çalışacağım.

SSK'LI ÇALIŞANLARIN ASKERE GİTMESİ;

Kanundaki tanımı itibariyle SSK (4/A) lı olarak çalışanlar bir işverene ait işyerinde hizmet akdine tabi olarak istihdam edilenlerdir. Bu işyeri, ister kamu isterse özel işyeri olsun eğer çalışan hizmet akdine tabi çalışıyorsa SSK (4/A) kapsamında sigortalı olarak çalışıyor demektir. SSK (4/A) kapsamında çalışan sigortalı, askere gitmek için iş yerinden ayrıldığında sigortası sona erer. İşveren askerdeki sigortalının SGK bildirimini yapamaz onun adına prim yatıramaz. Yatırılması halinde bu bildirimin askerlik süresinde yapıldığının tespiti halinde yapılan bildirimler SGK tarafından iptal edilir. Ancak Kanun, vatani görevini yapan sigortalılara pozitif ayrımcılık yaparak fiilen yapılan askerlik sürelerinin borçlanılabileceğini düzenlemiştir.

BAĞ-KUR' LULARIN ASKERE GİTMESİ;

Bağ-Kur (4/B) lular olarak tanımladığımız sigortalılar, kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyette bulunan ve bu nedenle de ya şirket ortağı olan yada vergi mükellefi olan kişilerdir. Bu statüdeki sigortalıların faaliyetlerine devam ederken askere gitmeleri halinde, ticari faaliyetleri dolayısıyla vergi mükellefiyetleri yada şirket ortaklıkları da devam edeceğinden sözü geçen sigortalı askerde iken de sigortalığı devam edecektir. Askerde iken sigortalılığı devam eden Bağ-Kur (4/B) lu ayriyeten birde askerlik borçlanması yapamaz. 

MEMURLARIN ASKERE GİTMESİ;

Memurların da askerlik görevlerini yaparken, aynen SSK(4/A) lılar gibi sigortalılıkları kesintiye uğrar. Askerdeki memurun, memuriyeti sona ermediği halde sigortalılığı sona erer. Askerdeki memur için işvereni konumundaki kamu kurumu sigorta bildirimi yapamaz. Memur askerden geldikten sonra sigortalılığı tekrar başlatılır ve çalıştığı müddetçe sigortalı olarak bildirilmeye devam edilir. Memur, askerde geçen süreyi dilediği zaman borçlanabilir. Borçlanıp primini ödemesi halinde askerde geçen sürede sigortalılık yönünden çalışılmış gibi değerlendirmeye alınacaktır.

ASKERE GİDENLERİN SAĞLIK HİZMETİ;

SSK (4/A) statüsünde sigortalı iken askere giden kişiler ile Emekli Sandığına (4/C) tabi devlet memurlarının askere gitmeleri halinde sigortalılıkları sona erdiği gibi genel sağlık sigortalılıkları da sona ermektedir. Söz konusu kişiler ve geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler, askere giden sigortalı üzerinden  askerlik hizmeti süresince genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Askerlik hizmetini yapan kişilerin sağlık hizmeti, Milli Savunma Bakanlığınca bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerse gelir testine tabi olmak koşuluyla kendi adlarına prim ödeyerek yada ödemeden SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

Bağ-Kur (4/B) sigortalılarının ticari faaliyetleri devam etmesi şartıyla hem sigortalılıkları hem de genel sağlık sigortalılıkları devam edeceğinden, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler askerlik süresi boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

SORU;

Mustafa Bey sizden öğrenmek istediğim bir konuda bana yardımcı olursanız size minnettar kalırım.

Ben  3 yıldır emekliyim. Eşimde isteğe bağlı emekli. Bizim iki oğlumuz var ufak oğlum 25 yaşında üniversiteyi yeni bitirdi. büyük oğlum 28 yaşında ortopedik engelli tekerlekli sandalye bağımlısı. Oğlum 2022 sayılı kanundan yaklaşık 2 yıldır 3 ayda bir maaş alıyor. Soruma gelince benim vefatımdan sonra veya annesinin vefatından sonra emekli maaşımızı alır mı?  İlerde maddi bir sıkıntı çekmemesi için oğlumu isteğe bağlı sigortalı yapmayı düşünüyorum vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Abdülkerim SARIÇAL

CEVAP:

Abdülkerim Bey;
Öncelikle geçmiş olsun Allah sabır versin.
İlk yapmanız gereken oğlunuzun malul olup olmadığını tespit ettirmek olmalıdır. Malullüğünü öncelikle belgelemeniz gerekiyor. Bunun için bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurmanız ve onların oğlunuzu bir eğitim ve araştırma hastanesine yada devlet hastanesine sevk etmesi gerekiyor. Hastaneden SGK' ya gönderilecek rapor ve dosya, SGK bölge maluliyet komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucunda eğer oğlunuzun maluliyet derecesinin %60 ın üstünde olduğu tespit edilirse, oğlunuz Kanuna göre malul sayılacaktır.
Malul erkek çocuklar, çalışmamak ve kendilerinden dolayı gelir yada maaş almamak şartıyla anne babalarının maaşlarını yaşlarına bakılmaksızın alırlar. Ama eğer isteğe bağlı sigortalı olurda sonra o sigortalılıklarından dolayı maaş bağlanırsa anne ve babaya ait ölüm aylıklarından yararlanamazlar.

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com