Facebook'ta Paylas  

SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ


  SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİ KİMLER ALIR;

Sürekli iş göremezlik geliri alınabilmesi için öncelikle sigortalının,  sürekli iş göremez durumunun oluşması gerekmektedir. Oluşacak  sürekli iş göremez durum, iş kazası yada meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmelidir. Eğer iş kazası meslek hastalığı dışındaki bir nedenle iş göremez durum meydana gelmişse sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaz.

Sigortalının sürekli iş göremezlik halinin olabilmesi için iş kazası yada meslek hastalığından dolayı meslekte kazanma gücünün %10 undan daha fazlasını kaybetmesi gerekmektedir. Eğer iş göremezlik derecesi %10 dan daha az ise sigortalının söz konusu durumu, iş kazası yada meslek hastalığı sonucunda meydana gelmiş olsa bile sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaz. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için sigortalının prim günü dikkate alınmaz. Örneğin, ilk defa çalışmaya başlayan sigortalı, işinin ilk gününde iş kazası geçirse ve meslekte kazanma gücünün %25 ini kaybetse sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Açıkça görüldüğü gibi sürekli iş göremezlik geliri alınabilmesi için iki şart bulunmaktadır. Birincisi sigortalının iş kazası yada meslek hastalığı sonucunda,  meslekte kazanma gücünde azalma olması (özür hali) ikincisi de bu özrün mutlaka %10 dan daha fazla olmasıdır. Sürekli iş göremezlik geliri 4/A(SSK) sigortalıları ile 4/B(Bağ-Kur) sigortalılarına yukarıdaki şartları taşımaları halinde bağlanır. Emekli sandığına(4/C) tabi sigortalılara sürekli iş göremezlik geliri yerine vazife malullüğü aylığı bağlanır.

SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik kurumundan normal yaşlılık aylığı bağlananlar ile özürden yaşlılık aylığı bağlananların bir işyerinde  çalışmaları halinde, sigortalının tercihine tabi olarak ya emekli aylıklarını kestirerek, tüm sigorta kolları yönünden prim ödeyerek yada kestirmeden, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında malullük aylığı bağlananların ise çalışmaları halinde malullük aylıkları kesilmektedir. Malulen emekli olanlara bir tercih hakkı sunulmamıştır. Malulen emekli olan kişi eğer bir işyerinde sigortalı olarak çalışması yada vergi mükellefi veya şirket ortağı olarak ticari faaliyetine devam etmesi halinde malullük aylığı kesilmektedir.

Bugünkü yazımıza konu ettiğimiz sürekli iş göremezlik geliri almakta olanların çalışması halinde ise yine bir tercih sunulmaksızın bağlanan sürekli iş göremezlik geliri kesilmeden sigortalılar çalışabilirler. Çalışmaları halinde ise tüm sigorta kollarına tabi olarak bildirilmeleri yada prim ödemeleri gerekmektedir. Bu durum malullük sigortasıyla çok karıştırılmaktadır. Sigortalılar çalışmaları halinde elde ettikleri bu haktan mahrum bırakılacaklarını zannetmektedirler. Sigortalı, sürekli iş göremezlik geliri alırken hem bir işyerinde hizmet akdine tabi olarak çalışabilir hem varsa ticari faaliyette bulunabilir yada isteğe bağlı sigortalı olarak prim yatırmaya devam edebilir.

EMEKLİLİKTE ÇİFTE MAAŞ VE DEVAMLI SAĞLIK HİZMETİ;

Sürekli iş göremezlik geliri alan kişi bu geliri alırken çalışmaya devam etmesi, yada ticari faaliyette bulunması halinde yaşlılık aylığını almak için gerekli olan şartları da sağlaması şartıyla her iki aylık ve geliri almaya devam edecektir. Ancak bu halde olan kişilere fazla olan aylık yada gelirin tamamı verilirken düşük olan aylık yada gelirin yarısı verilecektir. Örneğin emeklilik aylığı daha fazla ise emeklilik aylığının tamamı, sürekli iş göremezlik gelirinin yarısı bağlanacaktır.

Sürekli iş göremezlik geliri alan kişi  ile hak sahibi eş ve çocukları, sigortalı bir işyerinde çalışmıyor olsa bile sağlık hizmetini sürekli alamaya devam ederler. Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri almaya devam ettiği müddetçe sağlık hizmeti hakkı da devam edecektir.

SORU;

Merhaba; Mustafa bey

Yeni çıkan yasa ile organ naklinden dolayı malulen emekli olacağım. Ticari bir faaliyette bulunabilir miyim? Eğer mümkünse ilgili yasayı gönderir misiniz.? İsmail Barış 

CEVAP:

İsmail Bey;
Ticari faaliyette bulunmanız yada bir işveren yanında hizmet akdine tabi olarak çalışmanız halinde malullük maaşınız kesilir ve tüm sigorta kolları yönünden sigorta bildiriminde bulunulmanız gerekir.
Konu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 27.maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.
Fıkrada aynen şöyle denmektedir.
"malullük aylığı almakta iken bu kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların maluliyet aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi  takip eden ödeme dönemi başında kesilir."  
Yukarıdaki hüküm bu kanuna(5510) göre çalışmayı esas almıştır. Ticari faaliyette bulunmada bu kanuna (5510) göre çalışma kapsamında olduğundan malullük maaşınız kesilir.

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com